Zvolenský sudca Dalibor Miľan, ktorý sa odmietol podrobiť korona-šikane, bude môcť naďalej pojednávať.

0

Zvolenský sudca Dalibor Miľan, ktorý sa odmietol podrobiť korona-šikane, bude môcť naďalej pojednávať. Najvyšší správny súd SR zrušil rozhodnutie disciplinárneho senátu Mazákovej Súdnej rady

SLOVENSKO: Súdna rada SR pod vedením jej predsedu Jána Mazáka sudcovi Daliborovi Miľanovi v júni roku 2021 dočasne pozastavila výkon funkcie sudcu.

Zvolenský okresný sudca Dalibor Miľan počas Doby covidovej známej svojimi šialenými a nezákonnými totalitnými opatreniami obmedzujúcich ľudské a občianske práva viackrát odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest.

Dňa 31. mája 2021 nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen Mariany Philadelphyovej. Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami.

V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.

Súdna rada SR pod vedením jej predsedu Jána Mazáka následne Daliborovi Miľanovi v júni roku 2021 dočasne pozastavila výkon funkcie sudcu. Mazák v tejto súvislosti argumentoval, že sudca Miľan svojím konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva. Za jeho návrh hlasovalo 15 členov rady. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Miľanov vtedajší právny zástupca JUDr. Peter Weis podotkol, že jeho klient sa nedopustil protiprávneho konania, lebo vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o povinnosti prekrytia tváre nepovažuje za platné.

„V každom čase je pre zachovanie demokratických hodnôt spoločnosti potrebné ochraňovať nezávislosť súdnictva, o to viac je to nevyhnutné v čase, keď sú práva a právom chránené záujmy osôb potierané samotnými štátnymi orgánmi, ktoré prijímajú a vynucujú dodržiavanie protiprávnych predpisov,“ vyhlásil Weis.

Sudca Miľan tvrdil, že na nulitu týchto právnych predpisov poukazoval už v novembri 2020. „Na pojednávanie som chodil vždy pripravený, slušne oblečený, k ľuďom som sa správal slušne a bez toho, aby som sa vyvyšoval alebo aby som ponižoval účastníkov konania,“ zdôraznil.

Miľan pred Súdnou radou tvrdil, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sú nulitné a preto mu nevznikla povinnosť nosiť rúško alebo respirátor. „Je to pre laika veľmi ťažko uchopiteľné. Ak sudca povie, že zákon mu to neukladá a vyhláška neznamená nič, každý si povie, že to povedal sudca. A to je v tomto prípade nebezpečné,“ zdôraznil Mazák.

Sudca Dalibor Miľan reagoval v júni roku 2021 na rúškovú korona-šikanu a pozastavenie výkonu jeho sudcovskej funkcie prostredníctvom advokátskej kancelárie Weis & Partners. 

Nasledovalo odvolacie konanie vo februári 2022, v ktorom rozhodoval novokonštituovaný disciplinárny senát zriadený pri Najvyššom správnom súde (NSS SR), ktorý Miľanovi pozastavil výkon funkcie. Nasledoval návrh na zrušenie tohto rozhodnutia.

Najvyšší správny súd SR v novembri roku 2022 neprávoplatne uznal vinným sudcu Miľana a potrestal ho zrážkou z platu 60 percent na jeden rok. Disciplinárny senát návrhu predsedníčky súdu Mariany Philadelphyovej vyhovel len čiastočne, nakoľko tá žiadala aj Miľanovo odvolanie z funkcie sudcu.

„Po viac ako dvojročnom ohýbaní práva dnes disciplinárny senát jednohlasne rozhodol o zrušení môjho dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu,“ informoval 14. júla sudca Miľan.

„Po dišpute s mojím právnym zástupcom sme dospeli k záveru, že konečne inkvizičný disciplinárny senát uznal absolútnu nelegitimitu celého disciplinárneho konania,“ dodal sudca.

Dalibor Miľan vyzdvihol v tejto súvislosti prácu právničky JUDr. Ing. Gréty Noé, LLM, ktorá má podľa neho zásadný podiel na dnešnom rozhodnutí NSS SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *