24. júna 2024

Marek Para: Pár poznámok k statusu ŠPECIÁLNEHO DANIELA zo dňa 28.08.2023 ku kauzám SÚMRAK a OČISTEC

Marek Para Lipšicova ochrana čurillovcov je bojom o holé prežitie

Zdielajte

Advokát funguje 24/7 a keďže sa mi dnešný pracovný večer natiahol, tak pridám pár poznámok k statusu ŠPECIÁLNEHO DANIELA zo dňa 28.08.2023 ku kauzám SÚMRAK a OČISTEC:

PROKURÁTORI ÚŠP GP SR SA PRI PLNOM VEDOMÍ VYJADRILI, ŽE NEOPRÁVNENOSŤ VYŠETROVANIA ČURILLOVCOV, TÍMOM ZRIADENÝM NA UIS NEPOTVRDIL LEN KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE, ALE AJ ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD V UZNESENÍ sp.zn. 9Tp/4/2020, AKO AJ “STRÝKOSENÁT” 5T NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR.

SAMOZREJME JE TO NEZMYSEL, ale čo sa teda skutočne v kauze OČISTEC pri rozhodovaní o väzbe odohralo?

NAJVYŠŠÍ SÚD SR dňa 03.08.2021 v uznesení sp.zn. 4Tost/33/2021 (str. 19, 21, 23) konštatoval, že minimálne spoluracujúci obvinený P.P. je zjavne nevierohodný a OČTK MUSIA ZABEZPEČIŤ DÔKAZY – ZVUKOVÉ NAHRÁVKY ZACHYTÁVAJÚCE ROZHOVORY ČURILLOVCOV, NAKOĽKO BEZ TÝCHTO DÔKAZOV NIE JE MOŽNÉ POSÚDIŤ, ČI JE PODOZRENIE V KAUZE OČISTEC VÔBEC DÔVODNÉ‼️

Následne však tieto dôkazy do kauzy OČISTEC poskytnuté neboli, nakoľko čo sme vtedy nevedeli ZACHYTÁVALI AJ POČETNÉ ROZHOVORY MEDZI VYŠETROVATEĽOM Ing. Františkom VOJTÚŠOM a ďalšími podozrivými príslušnikmi PPZ, NaKA, ktorí nemohli mať k týmto dôkazom prístup, keďže by tým mohlo byť zmarené prebiehajúce vyšetrovanie.

Nastala teda extrémna situácia. NA JEDNEJ STRANE REÁLNE EXISTOVALI DÔKAZY V PROSPECH MOJICH MANDANTOV, ALE NA DRUHEJ STRANE SME PRE ZAINTERESOVANOSŤ VYŠETROVATEĽA NAKA BA2, ale tiež prokurátorov ÚŠP GP SR, NEMOHLI K TÝMTO DÔKAZOM ZÍSKAŤ PRÍSTUP❗️

Naproti tomu Sudca pre prípravné konanie (BEZ zlého úmyslu) pri rozhodovaní o žiadosti o prepustenie z väzby v konaní sp.zn. 9Tp/4/2020 pripojil spis CVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021.

OBSAHOM SPISU ČVS:PPZ-205/NKA-BA2-2021 BOLI A AJ SÚ AKTUALNE VYŠETROVANÉ A ČURILLOVCAMI (Sabota, Ďurka, Mašin a Čurilla) ÚČELOVO VYMYSLENÉ PODOZRENIA PROTI VYŠETROVATEĽOM UIS – teda tímu OBLÚK.

Tím OBLÚK na UIS preveroval podozrenia proti ČURILLOVCOM už od marca 2021! Zhromaždili výsluchy svedkov, informácie od agenta, listinné dôkazy a zvukové záznamy.

POTOM ČO BOLA MEDIALIZOVANÁ SPRÁVA OHĽADOM MOŽNÉHO ZÁSAHU PRÍSLUŠNIKOV UIS PROTI ČURILLOVCOM, ZRAZU – Z NIČOHO NIČ, DŇA 16.07.2021 VYDÁVAJÚ ČURILLOVCI UZNESENIE O ZAČATÍ TRESTNÉHO STÍHANIA VO VECI ČVS:PPZ-205/NKA-BA2-2021, V KTOROM ZAČINAJÚ PREVEROVAŤ INFORMÁCIU O ÚDAJNÝCH TEMNÝCH SILÁCH, KTORÉ CHCÚ ZABRÁNIŤ ČURILLOVCOM V POCTIVOM VYŠETROVANÍ TÝCH NAJZÁVAŽNEJŠICH KÁUZ.

A VIETE KEDY ČURILLOVCI TÚTO INFORMÁCIU O TEMNÝCH SILÁCH NADOBUDLI⁉️

PRESNE (i) 3 MESIACE POTOM ČO VYŠETROVATELIA UIS ZAČALI PREVEROVAŤ PODOZRENIE PROTI ČURILLOVCOM A (ii) PRESNE V TEN DEŇ KEĎ SI SAMI ČURILLOVCI VO SVOJOM POKRIVENOM ZÁUJME VYDALI UZNESENIE O ZAČATÍ TRESTNÉHO STÍHANIA POD ČVS:PPZ-205/NKA-BA2-2021‼️

Sudca pre prípravné konanie však nie je vyšetrovateľ a ani “Zoro POMSTITEĽ”, preto nemohol konštatovať nič iné ako existenciu dvoch proti sebe stojacich konaní. Na jednej strane tim OBLÚK z UIS a na druhej ČURILLOVCI z NaKA.

Dnes je však evidentné čo sú ČURILLOVCI zač …

JE ÚBOHÉ AK PROKURÁTORI ÚŠP GP SR TAKTO KLAMÚ, ZAVÁDZAJÚ A SNAŽIA SA MANIPULOVAŤ VEREJNÚ MIENKU ….

Je vidieť, že konštatovanie v uznesení GP SR, ktorým potvrdili dôvodnosť obvinení ČURILLOVCOV, o tom ako boli prokurátori ÚŠP GP SR zapojení do (predpokladanej) trestnej činnosti ČURILLOVCOV je dôvodné, keďže inak by takéto POKLESKY a klamstvá prednesené na obranu ČURILLOVCOV nemali za potreby ….

ZOSTÁVA DODAŤ, že mesiac po spomínanom rozhodnutí sp.zn. 9Tp/4/2020 (konkrétne dňa 04.11.2021) boli všetci obvinení v kauze OČISTEC, tým istým sudcom pre prípravné konanie prepustení z väzby a dodnes im prokurátori ÚŠP GP SR bránia v prístupe k dôkazom, pričom medzi dôkazy, napriek mojej žiadosti, odmietli zaradiť spis ČVS:PPZ-205/NKA-BA2-2021, ktorý podľa ÚŠP GP SR má byť v ich prospech

AUTOR: ÚŠP GP SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *