Prečo už nestíhajú kajúcnika Slodobníka v korupčnej kauze Kováčika?

0

Prečo už nestíhajú kajúcnika Slodobníka v korupčnej kauze Kováčika?


👉 Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame 👈


Júlia Piraňa Mikolášiková

Takto to vysvetlil prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek rozhodol o zastavení trestného stíhania obvineného Bernarda Slobodníka ešte 27. februára 2023. Ide o prípad, v ktorom bol obvinený prečinu podplácania spáchaný formou účastníctva ako pomocník a týka sa korupčnej kauzy bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a Petra Košča alias pána X, ktorý je na úteku a vraj sa aj s rodinou skrýva niekde Balkáne a v tomto prípade je na neho vydaný zatykač.

Uznesenie o zastavení trestného stíhania voči bývalému riaditeľovi finančnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) som získala na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám po viacerých ťažkostiach. Napokon mi ho sprístupnili po tom, ako ako bolo vykonané ako dôkaz – prečítané verejne na hlavnom pojednávaní vo veci Kováčika a Košča.

Úplatok v knihe
Iba pripomeniem, že tomto prípade sa prejednáva skutok, ktorý sa mal stať v presne nezistenú dobu roku 2016, pravdepodobne v lete, po 9. júni 2016 v priestoroch Nemocnice s poliklinikou u Milosrdných bratov na ulici SNP v Bratislave.

Pán X mal odovzdať prostredníctvom Slobodníka vtedajšiemu špeciálnemu prokurátorovi úplatok 50 – tisíc eur v knihe, za to, že sa nebudú vyšetrovať úniky z polície do prostredia zločineckej skupiny sýkorovcov, z ktorých bol podozrivý policajný funkcionár Jozef Rehák a pozemková kauza, v ktorej bol podozrivý samotný Košč.

Najskôr stíhanie dočasne odložili
Prokurátor v uznesení poukázal na to, že Bernard Slobodník čin osobne oznámil orgánom činným v trestnom konaní, opísal priebeh spáchania skutku a priblížil okolností, ktoré predchádzali jeho spáchaniu. Najskôr mu dočasne odložili vznesenia obvinenia a keď obvinili Kováčika a Košča, vypočúvali ho ako svedka. V takomto procesnom postavení vypovedal celkovo trikrát.

Napokon však obvinili aj jeho a na svojich pôvodných svedeckých tvrdeniach zotrval. Prokurátor uviedol, že tvrdenia Slobodníka boli následne verifikované ďalšími vykonanými dôkazmi, a to predovšetkým výpoveďami svedkov: bývalého šéfa inšpekcie Adriána Szabóa, exnámestníka SIS Borisa Beňu a kriminálnika Petra Petrova alias Tigra. Následne Slobodníka vylúčili na samostatné konanie.

Prokurátor tiež pripomenul, že Slobodník ako svedok rozsiahlo vypovedal už aj na hlavnom pojednávaní s Kováčikom a pánom X, ktorého súdia v neprítomnosti, minulý rok na jeseň a tak isto zotrval na svojich svedectvách spolu so zabezpečenými listinnými dôkazmi z dotknutého obdobia, ktoré preukazujú odvrátenie evidentnej hrozby trestného stíhania osôb Jozefa Reháka a Petra Košča.

Chronológia
Ešte 20. januára 2021 vyšetrovateľ NAKA začal trestné stíhanie vo veci zločinu prijímania úplatku a prečinu podplácania.

Prokurátor Michal Šúrek vydal 19.marca 2021 opatrenie, ktorým odsúhlasil dočasné odloženie vznesenia obvinenia Bernardovi Slobodníkovi a o tri dni neskôr mu aj dočasne odložil vznesenie obvinenia.

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a Petra Košča alias pána X obvinili 23.marca 2021.

Slobodník vypovedal v procesnom postavení svedka celkovo trikrát: 19.februára 2021, 25. februára 2021 a 22. júla 2021.

Slobodníka obvinili 4. augusta 2021 a následne ho aj vylúčil na samostatné konanie.

Slobodník ako obvinený vypovedal 30.septembra 2021, pričom podľa prokurátora opakovane obsažne priblížil okolnosti spáchania skutku (spočívajúce v poskytnutí, sprostredkovaní a následnom prijatí nenáležitej finančnej výhody bez akéhokoľvek právneho nároku obvinenými z tohto skutku).

Ako svedok Slobodník rozsiahlo vypovedal už aj na hlavnom pojednávaní s Kováčikom a pánom X 9. septembra 2022 a 10.novembra 2022.

Prokurátor mu 24. novembra 2022 podmienečne zastavil trestné stíhanie v inej kauze (Valčeky) ako spolupracujúcemu obvinenému a uložil povinnosť spočívajúcich v objasňovaní iných prípadov v určenej skúšobnej dobe v trvaní 96 mesiacov.

„Zároveň nemožno opomenúť, že Bernard Slobodník je v súčasnosti trestne stíhaný v trestnej veci známej ako Očistec, pričom označená trestná vec sa v súčasnosti nachádza v štádiu prerušeného súdneho konania na Špecializovanom trestnom súde. Aj v uvedenej trestnej veci Bernard Slobodník priznáva spáchanie skutkov, ktoré sú mu obžalobou kladené za vinu a práve tu objasňuje nielen existenciu zločineckej skupiny v prostredí policajných zložiek štátu, ale aj jednotlivé najmä korupčné skutky páchané príslušníkmi policajného zboru spolu s ďalšími na trestnej činnosti participujúcimi osobami.“ Napísal prokurátor v uznesení.

Spomenul tiež, že Slobodník naďalej poskytuje svedecké výpovede aj v iných trestných veciach, kde je vyšetrovaná závažná a enormne rozsiahla predovšetkým korupčná trestná činnosť, a to konkrétne trestná vec Štefana Žigu (príbuzný politika Petra Žigu Hlas predtým SMER SSD).

„Orgány činné v trestnom konaní sa o skutku, ako i ďalších skutkoch (existencia zločineckej skupiny pozostávajúca z príslušníkov polície, korupčné trestné činy, ako i zneužívanie právomoci), ktoré nie sú predmetom nastolenej trestnej veci získali relevantné poznatky dozvedeli na základe jeho svedectiev a nebyť poskytnutia zmienených skutkových okolností majúcich trestnoprávny charakter zo strany menovaného o a jeho výpovedí v procesnom postavení svedka, orgány činné v trestnom konaní by sa nikdy nedozvedeli o dotknutom korupčnom skutku, a rovnako by doposiaľ neboli objasnené iné (samostatne vedené) závažné trestné veci, “ uviedol prokurátor.

Zaviazaný k spolupráci
V uznesení sa píše aj to, že Slobodníkovi ešte 24. novembra 2022 prokurátor podmienečne zastavil trestné stíhanie v inej kauze (Valčeky) ako spolupracujúcemu obvinenému spolu s uložením povinností spočívajúcich v objasňovaní tam uvedených trestných vecí (napríklad trestné veci obvineného Norberta Bödöra a spol. v kauze Očistec, obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a aj obvineného exvyšetrovateľa NAKA Mariána Kučerku a tiež Roberta Fico a spol.) v určenej skúšobnej dobe v trvaní 96 mesiacov.

Prokurátor v uznesení tiež upriamil pozornosť na relevantnosť svedeckých výpovedí, ktoré sú vo svojej podstate výsledkom doposiaľ právoplatne skončených trestných vecí, a to konkrétne: odsúdených Margarety Fleischerovej a bývalého úradníka ministerstva vnútra Martina Fleischera, ktorí boli uznaní vinnými z nepriamej korupcie a tiež odsúdených expolicajtov Milana Žáčika a Ivana Bobockého, ktorí boli uznaní vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné trestné činy, odsúdeného bývalého policajta Pavla Vorobjova, ktorý bol uznaný vinným zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

„Už zmienenú hodnotu svedeckých výpovedí nemožno opomenúť v súvislosti s neprávoplatným odsúdením. Mariána Kučerku (po vydaní uznesenia už právoplatne odsúdeného – pozn. autorky),“ konštatoval prokurátor.

Prokurátor považuje výpovednú hodnotu svedectiev Slobodníka za významnú, priam rozhodujúcu, a to aj vzhľadom na vyššie zmienený diapazón trestných vecí, v ktorých vypovedal a naďalej napomáha pri objasňovaní trestnej činnosti.

Vyšší záujem
Prokurátor podotkol, že záujem na stíhaní ostatných obvinených – Kováčik a Košč (ktorí sú stíhaní v samostatnom trestnom konaní, o ktorých vine doposiaľ právoplatne rozhodnuté nebolo), prevyšoval nad záujmom stíhania dotknutého obvineného, a to minimálne pre predmetný korupčný skutok.

Dôvodom zastavenia trestného stíhania je to, že „obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu spáchaného zločineckou skupinou, na usvedčení páchateľov korupcie a záujem spoločnosti na objasnení takýchto trestných činov prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre takýto trestný čin.“


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Chceme vám ponúknuť alternatívny pohľad na dianie vo svete a na Slovensku, ktorý sa líši od toho, čo nám podsúvajú oficiálne zdroje. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *