25. apríla 2024

Členka Súdnej rady, sudkyňa Dana Jelínková Dudzíková: Čo nesedí na argumentácii ku kauze Záleská

0

Členka Súdnej rady, sudkyňa Dana Jelínková Dudzíková: Čo nesedí na argumentácii ku kauze Záleská


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


Členka Súdnej rady, sudkyňa Dana Jelínková Dudzíková:
Čo nesedí na argumentácii ku kauze Záleská a sudca sui generis


Ostatné zasadnutie súdnej rady a jeho prvý rokovací deň bol v znamení vzdychania aprevracania očných buliev niektorých politických nominantov vsúdnej rade prisnahe zástupcov sudcov v súdnej rade (niektorých, nie všetkých) pri rokovaní o bode vzťahu sudca- novinár. Rozdelenie, nielen názorové, medzi politickými nominantami a ich sympatizantami zo strany sudcovskej, sa prejavuje nielen počas rokovania, ale aj vo voľných chvíľach. Cez obednú prestávku obedujú a tento čas trávia sudcovskí zástupcovia z Krajského súdu v Bratislave, Košiciach a Prešove v miestnosti oddelenej od politickej časti a jej sympatizantov zo strany sudcovských zástupcov. Raz, na začiatku, som sa zámerne pokúsila narušiť toto nepísané pravidlo a posadila sa do politickej obednej kóje na vykonanie crash testu. Vydesený pohľad niektorých, ktorí prichádzali do politickej časti obedného priestoru, keď zbadali, že nesedím na mieste pre mňa určenom, bola vcelku zábavná skúsenosť. Na kávy po obede tiež chodia politickí nominanti a ich sudcovskí sympatizanti spolu a ostatní osobitne.


V takejto atmosfére pracujeme a rokujeme. Pre poriadok treba povedať, že s väčšinou členov súdnej rady mám korektný pracovný vzťah, avšak niektorí môžu navodzovať dojem lobistov s následkom nerovnakého zaobchádzania pred súdnou radou. Niektorí môžu mať takéto prejavy viditeľnejšie, iní môžu voliť sofistikovanejšie metódy.
Po úvode venovanom pomerom, ktoré panujú na pôde súdnej rady, prejdem kveci a pomenujem, čo nesedí na kauze Záleská – Tódová a aké ponaučenie plynie z prejednania tohto bodu v prvý rokovací deň októbrového zasadnutia.
Oficiálne pretláčanou verziou bolo tvrdenie, že p. Tódová nepísala o kauzách, ktoré súdila sudkyňa Záleská od momentu, kedy ich vzťah už nebol len profesionálny. Toto tvrdenie sa následne ukázalo ako nepravdivé. Nebolo dosiaľ hodnoverne preukázané, že by sudkyňa Záleská a novinárka Tódová prijali opatrenia, aby verejnosti bolo jasné a známe, že čítajú rozhovor, ktorý vyhotovila novinárka v priateľskom vzťahu so sudkyňou, ktorá súdila osobu debatujúcu s novinárkou.
Napríklad konkrétne dňa 26.05.2022 zverejnila novinárka Tódová článok s názvom: Napriek obavám Andruskó vypovedá rovnako: Kuciakovu vraždu si objednal Kočner.
https://dennikn.sk/2867288/napriek-obavam-andrusko-vypoveda-rovnako-kuciakovu- vrazdu-si-objednal-kocner/
Z verejne prístupných zdrojov vyplýva, že dohodu o vine a treste Zoltána Andruskóa schválila sudkyňa Záleská.
https://www.noviny.sk/slovensko/499348-zoltana-andruskoa-priviedli-na-sud-uzavriet- chce-dohodu-o-vine-a-treste
Je úplne irelevantné, že k schváleniu dohody o vine a treste došlo dávno pred tým, ako napísala novinárka Tódová svoj článok. Dosiaľ sa mediálna pozornosť venovala predovšetkým kauzám, o ktorých písala novinárka Tódová v čase pred vydaním rozhodnutia sudkyne Záleskej. Takýto pohľad je však sploštený, keďže aj publikovanie názorov, rozhovorov po vydaní rozhodnutia je spôsobilé ovplyvniť verejnú mienku v ďalších kauzách, keďže sa buď výrazne mediálne posilňuje dôveryhodnosť osoby, ktorá dohodu o vine a treste uzavrela, alebo naopak, dochádza

k mediálnej štvanici voči iným, vybraným osobám, tým nespolupracujúcim tak, ako by si niekto želal. Možno aj so zámerom, aby sa zlomili. Ovplyvňovanie verejnej mienky, dokazovanie a rozhodovanie v réžií vybraných médií môžu byť vykladané ako príprava pôdy pre kroky Úradu špeciálnej prokuratúry alebo jasné formulovanie mediálnej objednávky po odsúdení osoby bez ohľadu na výsledok riadneho súdneho procesu.
Za tejto situácie mohlo podľa môjho názoru pomôcť nielen dôveryhodnosti justície, ale aj dôveryhodnosti dotknutého média uznesenie, ktoré sme navrhli štyria navrhovatelia -Šamko, Kosová, Pružinec Eren a ja v tomto znení:
https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/1966_ts_22_10_2023.pdf?csrt=2011209702641532458


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *