ČO S ČURILLOVCAMI. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dočasne pozbavil výkonu štátnej služby vyšetrovateľov a kriminalistov známych pod súhrnným označením čurillovci.

0

Šutaj Eštok ostáva vo funkcii. Dva či tri týždne debaty, diskusie, hádky v TV i v parlamente a keď príde na lámanie chleba, tak tam ani neprídu. Len oblbujú voličov.


👉 Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame 👈


Autor textu: Ďateľ

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dočasne pozbavil výkonu štátnej služby vyšetrovateľov a kriminalistov známych pod súhrnným označením čurillovci. Advokát dotknutých osôb Peter Kubina považuje rozhodnutie za nezákonné, a preto neplatné, lebo ešte pred rozhodnutím ministra vnútra bol čurillovcom priznaní štatút chránených oznamovateľov.

Je pravdou, že ak je postupom podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti osobe priznaný štatút chráneného oznamovateľa, zamestnávateľ nemôže uskutočňovať vo vzťahu k takejto osobe žiadne pracovnoprávne úkony bez toho, aby na to dostal súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov SR. Dočasné pozastavenie výkonu štátnej služby je pracovnoprávnym úkonom.

Predpokladám, že minister Matúš Šutaj Eštok nestihol v takom krátkom čase spracovať a odoslať žiadosť a ešte aj získať súhlasné stanovisko Úradu na ochranu oznamovateľov SR. Potvrdzuje to aj stanovisko úradu publikované v médiách. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že advokát Peter Kubina má pravdu.

Avšak!

Čurillovci boli obvinení zo spáchania závažnej trestnej činnosti a následne boli rozhodnutím nadriadeného v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 Zákona o štátnej službe príslušníkov PZ , SIS, ZVJS a ŽP dočasne postavení mimo výkon služby. Spomínané ustanovenie hovorí, že obvineného policajta je možné „dočasne pozbaviť výkonu služby až do právoplatného ukončenia trestného stíhania“. Keď sa kormidla v Policajnom zbore ujal Štefan Hamran, rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu služby zrušil, takpovediac vrátil čurillovcom placky a chlapci sa vrátili naspäť do funkcií. Tesne pred zmenou vlády rozhodol šéf Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Daniel Lipšic o priznaní štatútu chráneného oznamovateľa čurillovcom.

Z predchádzajúceho odseku je možné vyvodiť dva predpoklady. Opakujem, len predpoklady.

Po prvé, minister Matúš Šutaj Eštok mohol považovať rozhodnutia o zrušení dočasného pozastavenia výkonu služby a o opätovnom zaradení do výkonu služby za nezákonné, pretože odporovali ustanoveniu § 46 ods. 1 už citovaného zákona o štátnej službe príslušníkov, ktoré okrem iného hovorí, že policajta je možné postaviť mimo výkon služby, ak by ponechanie vo výkone služby „ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho činu“. Podľa ministra môže pretrvávajúce zaradenie obvinených čurillovcov do výkonu služby napríklad mariť objasnenie stíhaných skutkov.

Po druhé, minister mohol považovať rozhodnutie šéfa špeciálnej prokuratúry vo veci priznania štatútu chránených oznamovateľov za účelové konanie s cieľom zmariť vykonanie nápravy postupom podľa citovaných ustanovení § 46 ods. 1 a ods. 2. Prípadne mohlo podľa právnej analýzy ministerstva uvedené rozhodnutie Daniela Lipšica odporovať samotnému zákonu o ochrane oznamovateľov.

Ak by platili oba predpoklady, v takom prípade by mohol mať prednosť záujem na náprave vzniku nezákonného stavu zaradením stíhaných príslušníkov do výkonu služby. Hlbšie posúdenie týchto predpokladov by si však vyžadovalo poznať jednak vyšetrovací spis obvinených čurillovcov, a jednak mať znalosť o ich prípadných aktivitách zameraných na zmarenie objasnenia stíhaných skutkov. A to sa nedá urobiť takpovediac zvonka, zasvätene o tom môžu hovoriť a rozhodovať len tí, čo majú prístup k podstatným informáciám.

Isté je len to, že bitka o čurillovcov sa začala a na ťahu teraz budú právni aj politickí obhajcovia „našich chlapcov“.
~ Ďateľ


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Chceme vám ponúknuť alternatívny pohľad na dianie vo svete a na Slovensku, ktorý sa líši od toho, čo nám podsúvajú oficiálne zdroje. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *