Prečo na Ukrajine stále umierajú ľudia ?

0

Prečo na Ukrajine stále umierajú ľudia ?


👉 Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame 👈


Autor textu: trikopce

Presnejšie povedané, prečo ľudia stále umierajú v Novorusku a Donbase /Malorusku/ ? Podľa niektorých analytikov. predovšetkým preto, lebo proxy vojna USA a UK proti Rusku vyhovuje geopolitickým záujmom Ameriky a Británie. Projektovanie vojny do posledného živého Ukrajinca a do čo najväčšej devastácie ruskej ekonomiky je hlavný vonkajší faktor bojov a umierania na „východnom fronte“.

Nemenej dôležitý, faktorom je ale aj súbor interných „vnútro-ukrajinských“ faktorov. Spomedzi nich je to extrémne nacionalistický až nacistický pohľad kyjevského režimu na minulosť a súčasnosť Ukrajiny a tzv. ukrajinského národa. Podstatou tohto pohľadu je, že na Ukrajine sú všetci občania etnokulturálne iba Ukrajinci. Šovinistický kyjevský režim /banderovci/ toto tvrdil už pred začiatkom vojny, rozpútali kvôli tomu krvavé pogromy na Rusov, Rumunov, Maďarov… v Kyjeve to tvrdili a tvrdia to tvrdohlavo dodnes. Dokonca aj v predvečer rokovaní o začiatku prístupového procesu Ukrajiny do EU. Dokonca napriek odlišným názorom európskych inštitúcií a európskych odborníkov /Benátska komisia, niektoré rezolúcie EK, a i./.

Čerstvým príkladom toho, že banderovský režim sa fanaticky drží tohto tragického mega-bludu je včerajšie vyhlásenie podpredsedníčky kyjevskej vlády Oľgy Stefanišinovej. Táto pani vyhlásila, že na Ukrajine vraj ŽIADNI RUSI NEŽIJÚ. Podľa nej na Ukrajine žijú iba Ukrajinci hovoriaci po rusky. – Strašne znejúci tragický nezmysel.

Tento výrok ukrajinskej podpredsedníčky vlády nám na Slovensku pripomína podobne hrozné výroky maďarizátorov ako boli Apponyi alebo Grunwald. Alebo ako hrozné čechoslovakistické výroky Masaryka a Beneša o neexistencii Slovákov ako svojbytného, s Čechmi úplne rovnocenného národa.

Áno, spomenutí maďarskí a českí páni hovorili v podstate to isté čo kyjevská podpredsedníčka vlády. Hovorili, že v našej krajine Slováci neexistujú. Že tu žijú iba Maďari hovoriaci doma po slovensky. Hovorili, že na Slovensku Slováci neexistujú, že tu žijú iba Čechoslováci hovoriaci regionálnym variantom čechoslováčtiny. Úrady brali slovenčinu na Slovensku len ako prechodný jav, ktorý postupne, zásahmi štátu v školstve, kultúre, cirkvi, úradoch a pod. zanikne.

Českí „banderovci“ tvrdili dokonca aj také hlúposti, ako že ani v Sudetách nežijú Nemci, ale iba Česi hovoriaci /dočasne…/ po nemecky. Ako veľmi a ako tragicky sa mýlili, ukázal potom vývoj v českých krajinách po 1938…

Bagatelizácia inojazyčnej komunity, označovanie jej iba za dočasný lingvistický problém je fatálna chyba. Rusi na „Ukrajine“ po rusky nielen hovoria. Oni po rusky aj myslia a cítia. Rusi na Ukrajine sú oddávna historickou, kultúrnou, duchovnou súčasťou RUSKÉHO národa, ak chcete „ruského sveta“. Dôkazom je ich pôvod: na pusté ukrajinské stepi sa sťahovali z „matičky Rusi“. Svedčia o tom názvy ich obcí, často pridávajúce k menám ruských obcí, odkiaľ prišli, slovíčko „NOVO“. Svoj ruský pôvod podčiarkli potom aj historickými názvami krajov ako „Novorusko“ /južná Ukrajina/ a „Malorusko“ /východná a severovýchodná Ukrajina/.

Zvyky, tradície, kultúrne aktivity Rusov z Charkova ale najmä Rusov z Odessy sú integrálnou súčasťou ruskej kultúry. Na podobe súčasnej vlastnej „veľkej“ ruskej kultúry sa napr. odesskí Rusi sami priamo podieľali. Boli a sú jedným zo žriedel nielen tradičnej ruskej a následne rusko-sovietskej kultúry ale aj kultúry a umenia dnešného Ruska. Označiť spôsob života a tvorbu Rusov „žijúcich na Ukrajine“ za ukrajinské prejavy je taká istá absurdnosť, ako keď označíme divadelné umenie produkované v komárňanskom maďarskom divadle za etnokulturálne slovenské.

Chyby a omyly vládnucej kyjevskej kliky vo vzťahu k menšinám nie sú iba technické omyly. Zelenskij a spol. nie a nie pochopiť, že na Ukrajine nežijú iba Ukrajinci. Zotrvávajú vo svojom omyle. A ako vidieť, v tomto omyle budú chcieť banderovci zotrvávať aj naďalej, bez ohľadu na to, koľko zbytočných životov, koľko krvi, sĺz, materiálnych a duchovných škôd to spôsobí.

Európska únia, uvažujúca o začiatku rokovaní s Ukrajinou by tieto tragicky mylné predstavy Kyjeva o vlastnom štáte a národe mala vziať do úvahy. Veľmi veľmi vážne vziať do úvahy.


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Chceme vám ponúknuť alternatívny pohľad na dianie vo svete a na Slovensku, ktorý sa líši od toho, čo nám podsúvajú oficiálne zdroje. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *