29. februára 2024

ČURILLA NAKYDAL NA ŽILINKU, NOČNÍKY ZASE ZABRALI

0

ČURILLA NAKYDAL NA ŽILINKU, NOČNÍKY ZASE ZABRALI


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


So záujmom som si prečítal výpoveď poškodeného Jána Čurillu zo dňa 14. novembra 2023 v trestnej veci Petra Košča a spol., vedenej pod spisovou značkou PPZ-2/NKA-ST1-2023. Ide o zápisnicu, čo sa stala hitom nočníkov, pretože v nej poškodený Ján Čurilla obviňuje generálneho prokurátora Maroša Žilinku zo stykov s kriminálne-závadovou osobou Peter Košč.

Nielen tieto obvinenia, ale aj ďalšie inkriminujúce vyjadrenia na adresu iných osôb postavil Ján Čurilla na informáciách, ktoré mu mali ako vyšetrovateľovi poskytovať operatívni pracovníci NAKA, teda kriminalisti. Išlo zväčša o ústne podané poznatky, občas asi aj úradné záznamy, nie však procesne použiteľné dôkazy, i keď poškodený v zápisnici viackrát tvrdí, že ním uvádzane skutočnosti boli „zadokumentované“. Neboli.

Na objasnenie je potrebné povedať, že kriminalisti rôznym spôsobom vyťažovali osoby z kriminálneho prostredia, zo štruktúr SIS aj Úradu inšpekčnej služby MV SR. Z týchto zdrojov nachytali kadejaké informácie, klebety, šum aj vyslovené nezmysly. Nič z toho však nebolo preverené inými dôkaznými prostriedkami, a preto to nebolo a ani nemohlo byť zadokumentované ako dôkaz.

Okolnosť, že výpoveď Jána Čurillu unika do médií, hovorí sama za seba. Síce nestojí na žiadnych procesne použiteľných dôkazoch, ale na ďalšie (koľké už v poradí?) pošpinenie šéfa prokuratúry to nepochybne postačí. Prinajmenšom pre nočníky je to zlatá baňa.

Výpoveď Jána Čurillu je zaujímavá aj z iného hľadiska. Potvrdzuje správnosť predchádzajúcich statusov o potrebe prísneho a nekompromisného oddelenia úseku vyšetrovania od operatívno-pátracej činnosti kriminalistov. Z textu zápisnice je zrejmé, že nielen poškodený Čurilla, ale aj jeho kolega Pavol Ďurka príliš dlho žili v tesnom objatí operatívy. Denne ich kŕmila množstvom informačného šumu bez akejkoľvek procesnoprávnej váhy.

Vyšetrovatelia nemajú klebetiť s kriminalistami. Nemajú byť nimi ovplyvňovaní a nemajú žiť v ich mentálnom svete a operačnom prostredí. Ich operačným prostredím je predovšetkým trestné právo procesné, nie chodbové a krčmové reči.

Týka sa to nielen čurillovcov. V celej štruktúre NAKA, ale často aj na úrovni okresov a krajov riadia vyšetrovateľov operatívni pracovníci. Oni určujú trendy aj smer vyšetrovania. To je choré a najmä nezákonné.

Kriminalista môže predložiť realizačný návrh, to je celé. A vyšetrovateľ, činnosť ktorého by mal metodicky kontrolovať iba nadriadený vyšetrovateľ, zase musí rozhodnúť, či začne vo veci trestné konanie alebo prípad zo zákonných dôvodov odmietne. Kriminalista nesmie mať žiaden vplyv na toto procesné rozhodnutie.

Ak nebude politicky schodné úplné zrušenie NAKA, aspoň jej rekonštrukcia je absolútne nevyhnutná. A rovnako je bezpodmienečne nutné prebudovať systém riadenia úseku vyšetrovania na okresných a krajských riaditeľstvách Policajného zboru SR. Najlepší by bol návrat k úradom vyšetrovania so samostatným riadením v štruktúre celého Policajného zboru SR.

A na záver poznámka, ku ktorej sa ešte v budúcnosti vrátim. V najnovšej novele zákona o SIS by mala byť vypustená jej pôsobnosť na úseku boja proti organizovanému zločinu. Prinajmenšom v jeho pouličnej forme. Spôsobuje to len dvojkoľajnosť (polícia je v tomto ohľade oveľa lepšie vybavená ako spravodajská služba) a vytvára široký priestor pre machinácie a korupciu. V takomto prostredí sa najlepšie darí indivíduám ako Peter Košč & Vladimír Pčolinský & Boris Beňa & Ľudovít Makó & Co.

Ďateľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *