29. februára 2024

Pochybnosti o pobyte medzinárodne hľadaného pána X v Kanade

0

Pochybnosti o pobyte medzinárodne hľadaného pána X v Kanade


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


Čudná komunikácia o Petrovi Koščovi.

Na úvod: Tento prípad má dve roviny. Prvou je úroveň komunikácie polície v exponovanej kauze s politickým dosahom. Druhou sú schopnosti našich chlapcov so správnym morálnym kompasom bojujúcimi s temnými silami, získať informácie a správne ich využiť. Pri zisťovaní možného pobytu hľadanej osoby vychádzali iba z už známych skutočností a neboli až tak dôslední.

V korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorého mal Peter Košč alias pán X uplácať za ututlanie dvoch prípadov, dokazovanie na Špecializovanom trestnom súde ukončili ešte vlani 16. októbra. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek a aj advokáti obžalovaných predniesli záverečné reči. Pre Dušana Kováčika prokurátor žiadal súhrnný trest 14 rokov nepodmienečne a tiež peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Petrovi Koščovi navrhol uložiť minimálne 30 mesiacov nepodmienečne. Obhajcovia chcú oslobodenie.

So záverečnou rečou bol na rade už iba obžalovaný exšéf špeciálnej prokuratúry a mohol padnúť rozsudok. Samosudca Michal Truban však pojednávanie naplánované na 24. januára zrušil. Dôvodom bol prekážka na strane samosudcu a potrebný preklad listín z Kanady. 

Pán X je na úteku od jari 2021, sudca na neho vydal európsky aj medzinárodný zatykač a viedol tak voči nemu konanie, ako voči ušlému. Informácia o listinách z Kanady tak oprávnene vyvolala viaceré otázky a bolo na mieste, pýtať sa ministerstva spravodlivosti, súdu, prokuratúry aj advokátky, o čo ide.

Súd ani prokuratúra nereagovali. Eva Mišíková, ktorá Petra Košča zastupuje, uviedla, že nemá informácie o aké listiny ide, keďže nebola nahliadnuť do spisu. Do úvahy však prichádza aj možnosť, že v záujme klienta či taktiky obhajoby nechce verejne zdieľať, ako sa veci naozaj majú.

Čo hovoria ministerstvo spravodlivosti a polícia?

Otázky v plnom znení pre ministerstvo spravodlivosti: Ide o prípad, keď sa slovenské orgány obrátili zo žiadosťou o právnu pomoc v súvislosti s prípadom, v ktorom je obvinená hľadaná osoba -Peter Košč, na kanadské orgány.

 • Kedy (dátum) bola do Kanady odoslaná žiadosť zo Slovenska?
 • Kto, akým spôsobom túto žiadosť vybavoval?
 • Kto a kedy a akým spôsobom požiadal o právnu pomoc v Kanade?
 • Kedy a akým spôsobom prišla odpoveď z Kanady na Slovensko ?

Odpoveď v plnom znení: Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach eviduje na menovaného spis týkajúci sa vyžiadania osoby z Kanady na trestné konanie do SR. Žiadosť o vydanie bola Ministerstvom spravodlivosti SR na základe podkladov Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici zaslaná prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Kanade dňa 6. 6. 2022. Dňa 8. 7. 2022 Department of Justice Canada potvrdil prijatie extradičných dokumentov zo SR. Dňa 29. 11. 2023 nám z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doručili list Ministerstva spravodlivosti Kanady zo 16. 10. 2023, v ktorom žiada o doplnenie extradičných materiálov a zodpovedanie podrobnejších otázok vo vzťahu k vyžiadanej osobe. Tento list bol toho istého dňa naším ministerstvom zaslaný Špecializovanému trestnému súdu v Banskej Bystrici, ktorý je súdom žiadajúcim o vydanie menovaného z Kanady na trestné konanie v SR. V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že zo súdu sme doposiaľ nedostali žiadnu odpoveď.“

Doplňujúce otázky v plnom znení:

 • Kedy (dátum) a od koho (inštitúcia) a ako formou sa naše MS SR dozvedelo, že osoba na ktorú je vydaný MZR a EZR – Peter Košč sa nachádza v Kanade?
 • Kto (inštitúcia), kedy (dátum) a akou formou informoval ŠTS, ktorý MZR a EZR vydal o tom, že dotyčný sa nachádza v Kanade?
 • Kto (inštitúcia), kedy (dátum) a akou formou informoval policajný zbor, ktorý vykonáva pátranie po hľadaných osobách, o tom, že dotyčný sa nachádza v Kanade?

Odpoveď v plnom znení: „Ministerstvo spravodlivosti SR bolo informované o pravdepodobnom pobyte osoby na kanadskom území v apríli 2022 listom Národnej ústredne Interpol Bratislava. V kópii tejto správy bol aj Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Nadväzujúc na túto správu Ministerstvo spravodlivosti SR požiadalo dňa 19. 4. 2022 Špecializovaný trestný súd o zaslanie extradičných materiálov na vyžiadanú osobu.

Nuž, na základe týchto odpovedí neexistovali žiadne pochybnosti o tom, že prebieha extradičné (vydávacie) konanie z Kanady. Keďže vydaniu logicky predchádza zistenie miesta pobytu hľadanej osoby a po hľadaných osobách pátra policajný zbor, kontaktovala som policajné prezídium.

Otázky v plnom znení pre policajné prezídium:

 • Kedy (deň, mesiac, rok) a kde (mesto) došlo k zadržaniu hľadanej osoby – Peter Košč, na ktorú je vydaný MZR a EZR a kedy (deň, mesiac, rok ) sa o tom dozvedela slovenská polícia?
 • Ak nedošlo k zadržaniu menovaného, kedy (deň, mesiac, rok) a od koho sa PZ dozvedel o pobyte menovaného v Kanade?

Odpoveď v plnom znení: „Takouto informáciou nedisponujeme.“

Upozornila som ich na rozpory a zaujímalo ma, kto hovorcom poskytol údaje na spracovanie odpovede.

Odpoveď v plnom znení: „Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, rovnako tak aj policajti pri plnení povinností.“

Nezodpovedané otázky

 • Ako je možné, že informácie o Kanade neodzneli na hlavnom pojednávaní na súde, keďže obžalobu prokurátor podal ešte v septembri 2021 a prvé hlavné pojednávanie sa konalo v septembri 2022?
 • Zatajil súd tieto informácie pred prokurátorom a advokátmi a spoluobžalovaným?  
 • Prečo voči Petrovi Koščovi konal ako voči ušlému, keď sú známe informácie o jeho pobyte v Kanade?
 • Je možné, že by o tom  všetkom nevedel vtedajší policajný prezident Štefan Hamran, ktorý kade – tade o Petrovi Koščovi rozprával ako o hlave gangu temných síl?

Ďalšie dopisovanie

Otázky pre policajné prezídium v plnom znení: Ministerstvo spravodlivosti SR potvrdilo, že pobočka Interpolu v Bratislave (Národná ústredňa Interpol Bratislava v organizačnej štruktúre polície patrí pod Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, ktorý spadá do kompetencie policajného prezidenta.) ich v apríli 2022 informovala o pobyte hľadanej osoby (Peter Košč) v Kanade a zároveň bratislavský Interpol informoval aj ŠTS, ktorý vydal na menovaného MZR a EZR.

 • Kedy (deň, mesiac, rok), od koho (inštitúcia) a ako formou dostal informáciu bratislavský Interpol o pobyte hľadanej osoby (Peter Košč)?
 • Kto (inštitúcia), kedy (deň, mesiac, rok) zistil pobyt menovaného v Kanade a v akom meste alebo v akej provincii?

Odpoveď  z policajného prezídia v plnom znení: „V zmysle § 69 ods. 4  a ods.  9 zákona číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore nie je možné poskytnúť Vami požadované informácie.“ (Citované ustanovenia sa týkajú osobných údajov a oprávnených subjektov na informácie – pozn. autorky. )

Nuž, táto odpoveď však nesedí s ich prvou odpoveďou. Na moju prosbu, aby rozpor vysvetlili, už nereagovali.

Nepíšu, kde sa nachádza

Po viac ako dvoch týždňoch som napokon zistila, že kanadské ministerstvo spravodlivosti žiada iba o doplnenie údajov k osobe Peter Košč a podrobnejšie informácie o jeho stíhaní na Špecializovanom trestnom súde v korupčnej kauze.

Z listín doručených z Kanady na Slovensko vôbec nevyplýva, že by bol Peter Košč niekedy v Kanade zadržaný a ani to, že by tamojšia polícia či úrady vedeli, kde presne sa nachádza. Informáciu mi potvrdil zdroj z prostredia orgánov presadzujúcich právo a aj ďalší zdroj, ktorý je s prípadom oboznámený.

Listiny sa týkajú informácií od slovenskej polície z čias, keď ju viedol Štefan Hamran. Prostredníctvom Interpolu požiadali o preverenie iba možného pobytu Petra Košča v Kanade a takto postupovali na základe údajov z verejne dostupných dát (napríklad aj príspevkov v médiách) a informácii od osôb, ktoré vyťažili operatívci z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V tom čase jej šéfoval Ľubomír Daňko, ktorý prípad pôvodne vyšetroval. (Vyťažovanie je neoficiálna komunikácia medzi policajtom a civilnou osobou – pozn. autorky.)

V tomto kontexte je zaujímavé, že ešte v auguste 2022, televízia Markíza priniesla zvláštnu správu, o tom, že Peter Košč vraj požiadal v zahraničí o azyl. Krajinu v reportáži nespomenuli a nepožiadali ani o stanovisko ministerstva spravodlivosti.

Väzby s Kanadou

Prepojenia Petra Košča s Kanadou sú však orgánom činným v trestnom konaní známe celé roky.

Z Kanady pochádza a aktuálne tam aj žije Tom Nicholson, roky na Slovensku pôsobil ako novinár a mal/má priateľský vzťah s Petrom Koščom, ktorý bol/je spolupracovníkom Slovenskej informačnej služby (SIS). Tento vzťah je známy najneskôr od vydania knihy roku 2012, v ktorej Tom Nicholson opisuje vzájomné kontakty.

V Kanade má podľa medializovaných informácií ešte z marca 2021 dom podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba za SNS, ktorý s Petrom Košom podnikal a je jeho sused v Pezinku.

V Kanade žije aj Koščova švagriná s rodinou, ktorú som spomenula ešte v júni 2020 v tomto článku.

Čudná komunikácia

Vyššie opísaná komunikácia úradov pochopiteľne vzbudzuje podozrenia nielen o kompetentnosti,  schopnostiach policajtov z NAKA, ale aj o možných rôznych prepojeniach a najmä Je smutné, že úrady nevedia poskytnúť jednoznačné stanovisko. 

Najmä, ak sa toto všetko sa deje v čase, keď parlament schvaľoval vládny návrh novely trestných kódexov, ktorá sa v prípade dokázania viny obžalovaným, dotkne aj tohto prípadu. Novela počíta aj s rušením špeciálnej prokuratúry, ktorej prokurátor kauzu dozoruje. Ak by došlo k oslobodeniu obžalovaných, bolo by to pre špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a spol. totálne fiasko.

Tiež je potrebné brať na zreteľ, že predchádzajú policajná garnitúra nechala najskôr Petra Košča utiecť, keďže si vopred nepreverili, že sa nenachádza na Slovensku a nepočkali dva dni na jeho naplánový návrat. Vtedajší policajný prezident Štefan Hamran mu pripisoval všetko zlo v rámci vojny v bezpečnostných zložkách a spoločne so spriaznenými novinármi diskreditovali cez neho generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ďalšie osoby. Netreba zabúdať ani na prepojenie Petra Košča s viacerými žurnalistami a najmä s Danielom Lipšicom. Bývalý šéf polície sa k veci vyjadriť nechcel.

Za pozornosť stoja aj blízke väzby súčasného policajného prezidenta Ľubomíra Soláka s bývalým policajtom a príslušníkom SIS Michalom Buraľom, ktorý je priateľ Petra Košča a v súčasnosti sa usiluje o návrat do radov polície. A aj vzťah viceprezidenta Ivana Hapštáka s riaditeľom Národného bezpečnostného úradu Romanom Konečným, s ktorým je Peter Košč spoluobvinený v kauze Rozuzlenie. Ľubomír Solák ani Ivan Hapšták na otázky neodpovedali.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (HLAS – SD), ktorý nesie politickú zodpovednosť, uviedol, že „nemá pochybnosti o odbornosti súčasného vedenia Policajného zboru“. Na margo komunikačné zmätku povedal, že „policajný zbor poskytuje informácie vždy iba v takom rozsahu, aby to neohrozilo aktuálne prebiehajúce vyšetrovania.“ No neviem aké vyšetrovanie, by v tomto prípade bolo ohrozené, keďže ako som už spomenula, bolo ukončené ešte v septembri 2021 a na súde bolo dokazovanie skončili v októbri 2023. Tento môj argument nechal Matúš Šutaj Eštok bez povšimnutia.

Až 32 dní

Každopádne Peter Košč musel na bezpečnú cestu do úkrytu využiť čas medzi obvinením a vydaním medzinárodného zatykača. Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby, ktorá na jar v roku 2021 preverovala možný únik informácii NAKA pred jeho plánovaným zadržaním, zistila, že 24. marca 2021 odletel z Maldív do Dubaja. V ten istý deň v jeho dome v Pezinku urobili domovú prehliadku a deň predtým (23. marca 2021) ho chceli zadržať. Let z Dubaja späť na Schwechat mal naplánovaný na 25. marca 2021, no do lietadla už nenastúpil. (Uznesenie mám k dispozícii.)

Polícia najskôr vyhlásila po ňom pátranie, šlo o takzvané pátranie po pobyte. Špecializovaný trestný súd vydal príkaz na zatknutie 31. marca 2021, platil však iba na území Slovenskej republiky. Medzinárodný a európsky zatýkací rozkaz vydali až 24. apríla 2021. Policajti ich zaevidovali do svojich databáz 30. apríla 2021.

Peter Košč tak mal čas na presun až 32 dní, nič mu nebránilo v slobodnom pohybe. Neexistoval dôvod na jeho zadržanie. Na všetkých letiskách musel prejsť kontrolu a v evidenciách tak zanechal stopy, on a aj jeho manželka a ich spoločné dve deti. Ak by hranice prekročil v čase už po vydaní medzinárodného zatykača, rovno by ho na hraniciach zadržali a miesto pobytu by bolo úplne jasné.

Naviac, podľa zdrojov, s ktorými mal Peter Košč na Slovensku dobré vzťahy, sa mu počas úteku narodilo tretie dieťa so súčasnou manželkou a získalo občianstvo danej krajiny. Minimálne tri zdroje blízke Petrovi Koščovi dlhodobo spomínajú úplne iné miesto úkrytu. No a vlani 17. augusta ho obvinili zo založenia zločineckej skupiny.

Nejasnosti

Vyzerá to tak, že angažovaní naši chlapci, neboli pri zisťovaní možného pobytu pána X veľmi dôslední.

 • Nezistili či vstúpil na územie Kanady?
 • Ako to, že nevedia, kam a kedy odletel z Dubaja?
 • Nepreverili, kam sa podela jeho manželka s deťmi? 
 • Nezaujímali sa o to, ako a kedy cestovali mimo schengenský priestor ďalší príbuzní či ochrankári pána X a ich rodiny? 

Zvyčajne policajti nájdu hľadané osoby v zahraničí náhodou, napríklad pri policajnej cestnej kontrole a pri porušení nejakých predpisov. Úspešní sú aj vtedy, ak dotyčného niekto udá.

Júlia Piraňa Mikolášiková


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *