12. apríla 2024

Kedy RTVS prestane byť šíriteľom progresivizmu a militarizmu ?

0

Kedy RTVS prestane byť šíriteľom progresivizmu a militarizmu ?


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


V súčasnej dobe je RTVS často vnímaná ako platforma, ktorá podporuje rôzne názory a ideológie, vrátane progresivizmu a militarizmu. Tento pohľad je však subjektívny a môže sa líšiť v závislosti od individuálnych názorov a politických presvedčení. Dlhý: Je dôležité poznamenať, že verejnoprávne médiá by mali byť nezávislé a objektívne, poskytovať vyvážené spravodajstvo a reprezentovať širokú škálu názorov bez zaujatosti voči konkrétnej ideológii alebo politickej strane. Informačný: RTVS, ako verejnoprávny vysielateľ, má zákonnú povinnosť informovať verejnosť o dianí doma i vo svete, pričom by malo ísť o pravdivé a overené informácie. Kedy: Presný časový rámec, kedy RTVS prestane byť vnímaná ako hlasná trúbka progresivizmu a militarizmu, nie je možné určiť, pretože to závisí od mnohých faktorov vrátane zmeny vedenia, redakčnej politiky a vnímania verejnosťou.

Keď prejde nový zákon, RTVS konečne prestane byť hlasnou trúbou progresivizmu a militarizmu, skonštatoval na Telegrame podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SSD).

Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska by sa nemala formálne rozdeliť. Generálneho riaditeľa by mala voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorou sa dopĺňa financovanie.

„Navrhovaná právna úprava – zákon o Slovenskej televízii a rozhlase neprináša formálne rozdelenie týchto dvoch inštitúcií, vytvára však podmienky na ich samostatný rozvoj s ich špecifikami, prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie, do procesu kreovania rady Slovenskej televízie a rozhlasu a zavádza nový inštitút programovej rady,“ načrtol rezort v materiáli.

Rada Slovenskej televízie a rozhlasu má dohliadať na dodržiavanie zákona zo strany inštitúcie, využívanie verejných prostriedkov, voliť a odvolávať generálneho riaditeľa či schvaľovať návrh rozpočtu. Tvorená bude tromi nominantmi ministra kultúry – dvoch menuje bez návrhu a jedného na návrh ministra financií Slovenskej republiky. Malo by ísť o odborníkov v oblasti vysielania, ekonómie, práva alebo informačných technológií. Štyroch členov rady podľa návrhu volí Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Programová rada má posudzovať a kontrolovať program Slovenskej televízie a rozhlasu z hľadiska dodržiavania verejnoprávneho charakteru vysielania. Deväť z jej 11 členov má voliť parlament. Dvoch by si mali vyberať spomedzi seba zamestnanci telerozhlasu, jedného za televíziu, druhého za rozhlas.

Návrh zákona rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu. „Zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom, kde Slovenská republika zaviaže Slovenskú televíziu a rozhlas poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie,“uviedol rezort.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

„Obnovíme nezávislosť a objektivitu spravodajstva, postavíme RTVS ekonomicky aj programovo z hlavy na nohy“, sľubuje Šimkovičovej tajomník Machala
„Pripravili sme nový moderný a kvalitný zákon o našej národnej verejnoprávnej vysielacej inštitúcii. Obnovíme nezávislosť a objektivitu spravodajstva, postavíme Slovenskú televíziu a rozhlas ekonomicky aj programovo z hlavy na nohy. Je načase, aby Slovenská televízia a rozhlas vysielala hodnotné programy vo verejnom záujme!,“ uviedol Machala.

Viac vo videu:

Online Tu a Teraz

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase neráta s rozdelením na dva samostatné subjekty, prináša však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom. Návrh v pondelok (11. 3.) predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Online Tu a Teraz/ Ľuboš blaha/ JNS


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *