30. mája 2024

Katarína Roskoványi a jej hlboké porozumenie právnemu systému

0

Katarína Roskoványi a jej hlboké porozumenie právnemu systému


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Katarína Roskoványi, s jej bohatými skúsenosťami ako bývalá prokurátorka Generálnej prokuratúry a štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti, je osobou s hlbokým porozumením právneho systému Slovenska. Jej pohľad na privilegovanosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) oproti kolegom z Generálnej prokuratúry (GP) a krajských prokuratúr je založený na rozsiahlej praxi a pozorovaniach. Diskusia o prísnych kritériách pre vstup do prokurátorskej profesie, ktoré zahŕňajú nielen právne vzdelanie, ale aj morálne a etické kvality, je dôležitá pre udržanie integrity a dôveryhodnosti právneho systému. Roskoványi zdôrazňuje význam apolitickosti a zdržanlivosti v práci prokurátora, čo sú zásady, ktoré chránia právny štát pred politickým vplyvom a zabezpečujú nestrannosť rozhodnutí.

Nerovný prístup k disciplinárnym konaniam medzi prokurátormi rôznych úrovní môže viesť k vnímaniu nespravodlivosti a poškodzovať dôveru verejnosti v právny systém. Roskoványi poukazuje na potrebu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania so všetkými prokurátormi bez ohľadu na ich postavenie. Nezákonnosti a manipulácie v trestných konaniach sú vážnymi problémami, ktoré môžu podkopať základy právneho štátu a viesť k nespravodlivým výsledkom. Rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré poukazujú na nedostatky v konaní ÚŠP, a nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) majú zásadný význam pre zlepšenie právneho systému a zabezpečenie jeho súladu s medzinárodnými štandardmi.

Katarína Roskoványi: Radšej desať vinných na slobode, ako jeden nevinný vo výkone trestu . Rozhovory s Mimi Šramovou

Vplyv týchto faktorov na materiálny právny štát na Slovensku a jeho medzinárodnú povesť je nemalý. Právny štát musí byť postavený na pevných základoch spravodlivosti, transparentnosti a rovnosti pred zákonom.

Katarína Roskoványi, s jej skúsenosťami a znalosťami, je jednou z tých, ktoré môžu prispieť k posilneniu týchto základov a pomôcť tak Slovensku zlepšiť jeho postavenie na medzinárodnej scéne. Jej práca a odhodlanie v oblasti práva a spravodlivosti sú príkladom pre mnohých v právnej komunite.

JNS


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *