26. mája 2024

Koniec progresívnych pijavíc? Zákon o mimovládkach v 2 čítaní

0

Koniec progresívnych pijavíc? Zákon o mimovládkach v 2 čítaní


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania. Novela hovorí o zvýšení transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií. Zaviesť by sa mohlo označovanie organizácií prijímajúcich financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok ako „organizácie so zahraničnou podporou“. Upraviť by sa mohol obsah výročnej správy organizácií či občianskych združení aj zverejňované údaje o darcoch. Návrh kritizovali viaceré organizácie a združenia, označili ho za diskriminačný.

Zákon o mimovládnych organizáciách

„Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií, ktoré predstavuje kľúčový prvok pre posilnenie dôvery verejnosti voči mimovládnym neziskovým organizáciám formou zverejňovania informácií o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne jednorazovo alebo v kumulatívne zákonom zadefinovanú hodnotu,“ píše sa v dôvodovej správe

Rozšíriť by sa mohlo nedobrovoľné zrušenie neziskovej organizácie pri porušení niektorého z nových ustanovení v zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií. „Ustanovenie je poslednou z alternatív postihu za nezaplatenie pokuty v určenej lehote alebo nesplnenie si zákonom stanovených povinností,“ uviedli predkladatelia.

Posun do druhého čítania

Rovnako by sa mohol rozšíriť obsah výročnej správy organizácie, aby sa zverejňovali aj informácie o darcoch, prispievateľoch a veriteľoch, ktorých dary, príspevky či pôžičky jednotlivo alebo v úhrne za kalendárny rok presiahnu 5000 eur. Obdobne sa navrhuje rozšíriť aj obsah výročnej správy neinvestičného fondu.

 Predkladatelia deklarujú, že návrh stanovuje minimálne požiadavky zverejnenia a zachováva požiadavky ochrany osobných údajov. Odôvodňujú to snahou znížiť možnosť zneužitia neziskových organizácií pre nezákonné činnosti. Uviedli, že niektoré ustanovenia týkajúce sa ochrany anonymity darcov sa vypúšťajú, aby sa zabezpečila potreba vyššej úrovne verejnej kontroly nad finančnými zdrojmi. Sľubujú si od toho zvýšenie zodpovednosti darcov.

Povinnosti občianskych združení

Novela hovorí aj o právomoci Ministerstva vnútra (MV) SR rozpustiť občianske združenie, ak nesplní povinnosti na uloženie výročnej správy do registra účtovných závierok tak, ako je to v prípade iných mimovládnych neziskových organizácií.

Zdroj: tasr/eReport/JNS


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *