23. apríla 2024

Hrobári Slovenska

SME(TISKO): KEĎ SPROSTOSŤ ZAKVITNE

Nataša Holinová kritizuje členov vládnej koalície za odmietanie účasti v televíznych diskusiách, čo považuje za zanedbávanie práce. Obsah jej výtek je odmietnutý s odvolaním na zákonné plnenie informačných povinností vlády a na slušobnosť výhradne súkromných televízií. Autor poukazuje na alternatívne komunikačné kanály v modernom spravodajstve a hrozbu poklesu príjmov médií.