Remišová má poriadny prúser – jej rezort vyrobil veľký problém: ZVEREJNILI CHÚLOSTIVÉ CHRÁNENÉ OSOBNÉ ÚDAJE SENIOROV. AJ ICH MOBILNÉ ČÍSLA!

0

SLOVENSKO: Ministerstvo vedené Veronikou Remišovou zverejnilo zmluvy, v ktorých zabudol anonymizovať osobné údaje ľudí v staršom veku.

Seniori patria do skupiny najviac ohrozených ľudí. Preto aj zákon na nich hľadí ako na chránené osoby. Znamená to, že ak sa na dôchodcoch niekto dopustí nekalého skutku či v súvislosti s nimi poruší legislatívu, musí rátať s prísnejšími sankciami. Ľudia v staršom veku sa stávajú obeťami pomerne často. Pre páchateľov sú ľahkou korisťou. Sú dôverčiví a menej zdatní vo svete všelijakých moderných technológií, ktoré podvodníci využívajú pri trestnej činnosti.

Preventívny program

Práve preto si seniorov pred časom zobrala pod ochranné krídla i polícia, ktorá upozorňuje samotných dôchodcov, ale aj ich príbuzných na súčasné riziká. V spolupráci so Slovenskou poštou pripravila pre cieľovú skupinu obyvateľov nad šesťdesiat rokov samostatný preventívny program. V rámci neho poverení príslušníci v sprievode poštových doručovateľov osobne navštevujú a oslovujú starších občanov, aby boli obozretní, aby nedôverovali cudzím, ktorí ich kontaktujú a pod rôznymi zámienkami ich žiadajú napríklad o vydanie finančnej hotovosti.

Zatiaľ čo rezort Veroniky Remišovej zvereňuje zmluvy s osobnými údajmi seniorov, polícia podniká aktivity na ich ochranu. Okrem iného s nimi organizuje stretnutia, či za prítomnosti poštových doručovateľov ich navštevuje v mieste bydliska.

Vyzradené údaje

Zatiaľ čo na jednej strane štát robí všetko možné na ochranu seniorov, na druhej strane ponúkne dôchodcov nespratníkom, ako sa hovorí, na tanieri. Nedávno sa takýto husársky kúsok podaril ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, známemu aj pod skratkou MIRRI, ktoré vedie Veronika Remišová. Do Centrálneho registra zmlúv zaslalo dokumenty hodné preskúmania patričnými orgánmi. Zverejnilo v nich totiž osobné údaje seniorov. Nejde len o meno a priezvisko, ale aj o adresu trvalého bydliska, mailovú adresu, dátum narodenia a mobilné telefónne číslo.

To všetko v zmluvách, ktoré rezort uzatvoril so staršími občanmi v rámci projektu zameraného na zlepšenie ich digitálnych zručností a bezpečnosť v online priestore. Súčasťou projektu je aj odovzdanie tabletov do rúk samotných dôchodcov. Samozrejme, stane sa tak po potrebnom a povinnom zaškolení. Ministerstvo s nimi následne podpíše darovaciu zmluvu, ktorú zverejní v centrálnom registri.

Chránené zákonom

Doteraz poslalo niekoľko desiatok takýchto zmlúv do uvedenej databázy. Väčšina je zverejnená tak, ako káže zákon, teda s vymazanými osobnými údajmi. Redaktori PLUS 7 DNÍ však narazili hneď na niekoľko takých, na ktoré by sa mal pozrieť úrad na ochranu osobných údajov. Ako totiž priblížila jeho hovorkyňa Ivana Draškovič, všetky nami spomínané údaje, teda meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska či dátum narodenia, sú chránené zákonom.

„Podľa príslušnej právnej normy sú osobnými údajmi informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na zá­klade jednej alebo viacerých charakteristík, znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu,“ vymenovala Draškovič, ktorá toto pomerne zložité vyjadrenie zhrnula aj do jednej krátkej vety: „Vami uvedené údaje sú osobné údaje podľa zákona o ochrane osobných údajov.“

Vysoká pokuta

Na otázku, či ich zverejnením porušilo MIRRI uvedenú právnu normu, navyše ak ide o seniorov, Ivana Draškovič neodpovedala. Uviedla iba toľko, že úrad môže konštatovať porušenie povinnej osoby, teda tej, ktorá ho musí dodržiavať, len v konaní o ochrane osobných údajov. Podľa nej následne úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvadsať miliónov eur. „Výška pokuty, samozrejme, závisí najmä od povahy a závažnosti porušenia, počtu dotknutých osôb, kategórie osobných údajov, ktorých sa porušenie týka, a tak ďalej,“ dodala Draškovič.

Ministerstvo vedené Veronikou Remišovou na otázky PLUS 7 DNÍ k uvedenému problému do uzávierky odpovede nezaslalo.

O projekte

Projekt s názvom Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov je určený pre vyše 170-tisíc seniorov a znevýhodnených osôb vo veku od šesťdesiatpäť rokov. Ako jeho názov naznačuje, jeho cieľom je zlepšiť ich digitálne zručnosti, a to formou prezenčných a e‑learningových školení. Ďalším cieľom je poskytnúť už vyškoleným seniorom vhodné technické zariadenia s dátovými balíkmi na zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb a e‑lear­ningových školení. Projekt je realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prebiehať by mal do konca roka 2026. Jeho celkové náklady by sa mali vyšplhať zhruba na 69 miliónov eur. Peniaze naň sú vyčlenené z plánu obnovy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *