26. mája 2024

Čo je náš ciel

Náš cieľ je zjednotiť Slovenských občanov a rôzne politické zoskupenia , ktorí majú obdobné názory a pohľady na svet. Ďalším cieľom je založenie občianskeho združenia „Jednotné nezávislé Slovensko“

Jedným z kľúčových krokov na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie platformy – fóra, kde sa ľudia môžu stretnúť a diskutovať o otázkach, ktoré ich spájajú.

Dôležité je tiež posilňovať a podporovať komunikáciu a spoluprácu pro Slovensky zmýšľajúcimi ľuďmi a pro národnými stranami. Zlepšenie vzájomného porozumenia a väčšej tolerancie môže tiež pomôcť prekonať niektoré z prekážok v ceste k zjednotenému Slovensku.

Celkovo je pre nás dôležité, aby v spoločnosti bola vždy ochrana základných ľudských práv a demokratických zásad. Pokiaľ sa stretnete s nebezpečnou ideológiou, ktorá podkopáva túto ochranu, je dôležité, aby ste ako aktivista v tejto oblasti upozornili. To môže zahŕňať diskusiu o rizikách takej ideológie s ostatnými ľuďmi, podporu kandidátov v demokratických voľbách.

V každom prípade je dôležité zachovávať rešpekt a tolerancie voči ľuďom s odlišnými názormi a necítiť sa ohrozovaný odlišným názorom alebo presvedčením.

Súčasťou jednotného Slovenska je rozhodný a dôsledný boj proti liberálnemu fašizmu, všetkým formám extrémizmu a šíreniu účelových dezinformácií. Liberálny Fašizmus a všetky formy extrémizmu ohrozujú našu demokratickú spoločnosť a sú v rozpore s hodnotami demokracie, ľudských práv a rovnosti.

Boj proti liberálnemu fašizmu zahŕňa posilnenie občianskej spoločnosti, propagáciu informácií o dôsledkoch liberálneho fašizmu a jeho vplyvu na spoločnosť, ako napríklad ekonomický a právny rozklad Slovenského štátu

Boj proti liberálnemu fašizmu si vyžaduje neustále úsilie a aktívnu účasť každého človeka.

Založenie občianskeho združenia „Jednotné nezávislé Slovensko“

Je dôležité si uvedomiť, že každé Občianske združenie si volí svoju vlastnú cestu v presadzovaní si vlastných záujmov. Občianske združenie Jednotné nezávislé Slovensko sa bude usilovať o zjednotenie a presadzovať nezávislosť a samostatnosť Slovenska. Občianske združenie sa bude usilovať o propagáciu základných hodnôt, ako sú demokratické princípy, rovnosť, sloboda, spravodlivosť a ľudské práva a boj proti všetkým formám extrémizmu. Bude tiež podporovať a podnecovať účasť občanov v politickom a spoločenskom živote, vrátane volebnej účasti, zapojenie do miestnych a celoštátnych iniciatí

Občianskeho združenie Jednotné nezávislé Slovensko bude podporovať a brániť záujmy všetkých obyvateľov Slovenska, ktorý nesúhlasia s ekonomickým a morálnym rozkladom Slovenského štátu.