Premiér Orbán na CPAC: PROTI ZÁPADNÝM KRAJINÁM BOL VYPUSTENÝ VIRUS NIČIACI NÁRODY

0

MAĎARSKO: Maďarský ministerský predseda poslucháčom v Budapešti povedal, že jeho krajina môže fungovať ako inkubátor utvárajúci budúcnosť konzervatizmu.

Náhľadový obrázok: Maďarský ministerský predseda Viktor Orbán hovorí na akcii CPAC Hungary (Konferencia konzervatívnej politickej akcie) v Budapešti vo štvrtok, 4. mája 2023.

Západ zápasí s „národmi ničiacim vírusom“ vypusteným progresívnymi idealistami, ktorý ak konzervatívci nepovedú boj k jeho zvládnutiu, zničí civilizáciu, varoval maďarský ministerský predseda Viktor Orbán.

Maďarský ministerský predseda, na ktorého sa pozerá ako na vrcholného vodcu hnutia Západných konzervatívcov, vo štvrtok v Budapešti v prejave na CPAC Hungary stovkám politikov, národných vodcov a konzervatívnych aktivistov, ktorí sa do Budapešti zhromaždili z celého sveta, vyslal varovanie.

„Bol proti nám rozpútaný útok vírusom. Ten vírus vyvinuli v progresívne liberálnych laboratóriách,“ povedal Orbán. „Tento vírus útočí na najzraniteľnejšie miesto Západného sveta a tým je národ. Je to národy ničiace vírus, ktorý naše národy atomizuje a rozpráši.“

Maďarský vodca povedal, že na jeho zemi sa pozerá ako na inkubátor konzervatívneho myslenia a ako na jednu z hlavných bášt, ktorá ešte zostala, aby odporovala globalizmu. Uviedol, že konzervatívci sa do Budapešti zišli z krajín ako Spojené štáty, Mexiko, Brazília, Izrael a Japonsko.

To nie je zlá spoločnosť, ale ako sa Maďari do tak vybraného klubu dostali? Nie sme veľkí, nie sme hroziví, nie sme bohatí, nemáme veľkú armádu, nemáme ohromné HDP a nie sme veľmi ľudnatí. Koho by sme zaujímali? Ale aj tak tu všetci dnes sme.

Myslím, že jeden dôvod, prečo sme v tomto elitnom klube, existuje. Je tu jedna vec, ktorá z našej krajiny robí dôležité miesto. Skutočnosťou je, že Maďarsko je vo fakticky inkubátorom, kde sa experimentuje s konzervatívnymi politikami budúcnosti. Maďarsko je miestom, kde nielenže o porážke progresívnych liberálov ao obrate ku kresťanskému konzervatizmu hovoríme, my to aj uskutočňujeme.

Maďarský ministerský predseda povedal, že útok, s ktorým sa Európa stretáva, nie je ekonomický, ale to v skutočnosti ide hlbšie do samotných hodnôt a kultúry, ktoré Európu definovali po generácie.

Oznamujem vám, že my všetci sme terčom útoku, v Európe rovnako ako v Amerike. Rovnako vám musím oznámiť, že ten útok nie je ekonomický. Máme čo robiť s biologickou zbraňou,“ povedal Orbán. „Národ je ohromným vynálezom Západu. Je to srdce slobodného sveta, ale je aj Achillovou pätou Západného sveta. Ak sa národy odparia, rozpadnú, skorodujú, tak sa možnosť slobodného života vytratí a Západ padne. Ľudia bez vlasti nemôžu byť nikdy slobodní, môžu byť len labami globálnej elity bez domoviny.

Hoci dnes sa to môže zdať pre mnoho konzervatívcov samozrejmosťou, tak Maďarsko nebolo vždy baštou konzervatizmu. Orbán a Maďarsko sa v skutočnosti vyškrabali do medzinárodných titulkov, akonáhle jeho krajina zaujala v rokoch 2015-2016 tvrdý postoj k imigrácii. V prekvapivom kroku však konferencii CPAC Orbán povedal, že musí za jeho politický dar poďakovať miliardárskemu oligarchu Georgovi Sorosovi, pretože Maďarsku pomohol dostať sa na politickú mapu a definovať Maďarsko ako krajinu oddanú ochrane európskych hraníc a kultúrneho dedičstva.

Ale nič nie je dané. Človek robí, Pánboh mení. Maďarský experiment v skutočnosti za tú celosvetovú známosť vďačí Georgovi Sorosovi. Boh vrtošivo pôsobí záhadnými spôsobmi. Keby George Soros na Maďarsko nezaútočil, keby neoznámil svoj program presídliť milióny ilegálnych imigrantov do Európy pomocou svojich žoldnierov z neziskoviek, tak by sme sa nikdy do tých titulkov nedostali. Ale strýko George naozaj svoj program presídlenia oznámil, nasadil svoju armádu neziskoviek a rozbehol realizáciu svojho veľkého plánu. Zaplavili Balkán ilegálnymi migrantmi a pripravili trasy pašerákov ľudí do srdca Európy a potom sa hrnuli do Maďarska. My zarevali halt, postavili sme sa tomu, bránili sme sa, vybudovali sme plot a svoju krajinu sme chránili.

Orbán povedal, že to bolo uprostred bitky o migrácii so Sorosom, neziskovkami a Bruselom, kedy si uvedomil, ako sa v tej bitke musí bojovať.

Medzitým som si tiež uvedomil, že to na ochranu našich hraníc nestačí, nestačí fyzický boj za našu sebaobranu; svoju krajinu môžeme brániť len, ak sa zapojíme aj na intelektuálnom a ideologickom bojisku, pretože migrácia je dôležitou súčasťou liberálne progresívnej filozofie. Nemali sme na výber než do toho zahrnúť ideológiu otvorenej spoločnosti a spolu s ňou celé impérium Georgea Sorosa.

Orbán tvrdil, že Maďarsko nebolo krajinou, ktorá útočila, ale že sa skôr sústredila na obranu.

My Maďari neútočíme. Nechceme hovoriť iným krajinám, čo si majú myslieť o migrácii, o rodovej teórii alebo o európskom superštáte. A určite nechceme Američanom hovoriť, čo si majú myslieť. Každý národ má právo žiť podľa svojej vôle a kvality. Áno, my neútočíme, my sa bránime. Bránime sa, pretože globalistická progresívna elita nám chce vnútiť svoju zvolu, chcú nám hovoriť, čo si máme myslieť a ako žiť.

Maďarský vodca tiež znovu zdôrazňoval dôležitosť národného štátu, varoval však, že existencia národnej suverenity je v ohrození.

Priatelia, idea národa je naším konkrétnym Západným dedičstvom. Preto ju Maďari vyznávajú, preto uzatvárajú pokrvný pakt, preto sa organizujú do národa, preto sme sa pridali k Západnému svetu a preto sme sa nerozplynuli v hmle histórie, ako sa to stalo iným ľuďom z Ázie, ktorí prišli na Západ. S tým, ako sa po Západe šírila politická organizácia založená na národe, tak sme rástli, predbehli sme v súťaži civilizácií svoje Západné náprotivky. Ukázalo sa, že národ je najlepším rámcom. Je to najlepší rámec pre prebudenie spiacich síl v občanoch krajiny a pre službu záujmom celej komunity. Ak niekto pozná, akceptuje a obľúbi si spoločný jazyk, históriu a kultúru, tak je plnocenným členom národa a je teda slobodný. To bolo v Západnej civilizácii veľkou výhodou. Preto sme boli po stáročia pred inými kontinentmi. To je tou konkurenčnou výhodou civilizácie, moji drahí priatelia, a tá je teraz predmetom útoku. A je mi ľúto, že musím povedať, že ten útok je úspešný.

Varoval, že iné civilizácie po svete nielenže Európu ekonomicky dohnali, ale v skutočnosti „nás jednoducho predohnali,“ a lamentoval nad faktom, že teraz na Západný svet pripadá len asi 40 percent svetového ekonomického produktu v porovnaní s viac ako 60 percentami na prelome storočia.

Západ navyše stráca tempo, pokiaľ ide o rast populácie s rapídne upadajúcou demografiou „maskovanou“ masovou imigráciou. Západ má so svojim ekonomickým, kultúrnym a demografickým úpadkom stále len jednu vec, ešte má svoju vojenskú silu, povedal Orbán.

Takže si nevedieme dobre, Západ si v súťaži civilizácií dobre nevedie a najhoršie je, že z toho môžeme viniť len sami seba. Nemáme žiadneho konkurenta, ktorý by sem mohol vniesť takú skazu. Keď ľavica na svet ten vírus vypustila, tak mnohí konzervatívci vážne hovorili, že ten protinárodný vírus je len laboratórny odpad. Hovorili, že ľavica predsa nechce vypustiť na svet svoj radikalizmus, takže oni sami to zabrzdia. K tomu však nedošlo. Nebuďme naivní. Dnes vidíme, že ten vírus neunikol, bol vypestovaný, pestujú ho a šíria ho po celom svete. Migrácia, genderizmus, wokizmus – to všetko sú len varianty, varianty toho istého vírusu.

Dámy a páni, podstatou ilegálnej migrácie je zničenie národnej komunity. Je to rozbitie kultúrnej bázy nevyhnutné pre fungovanie národného štátu a namiesto neho vytvorenie marginalizovaných, atomizovaných, síce koexistujúcich, ale nepriateľských skupín, ktoré nikdy nesformujú komunitu a ktoré nakoniec nikdy nesformujú štát.

Potom Orbán obrátil svoju pozornosť na kultúrnu debatu zaplňujúcu v posledných rokoch tak Európu, ako aj USA, keď sa zameral na ideológiu woke (prebudených) a rodovú propagandu, ktoré ľavica využíva pre svoju progresistickú agendu.

To woke hnutia a rodová ideológia sú presne tým, čím býval komunizmus a marxizmus. Umelo rozdeľujú národ do menšín, aby rozdúchali medzi tými skupinami rozkoly. To je ich mocenská báza. Maďarský konzervatívny experiment je úspešný, pretože my marxistov spoznáme už na míle ďaleko a aj počuchu, aj keď ich nevidíme. Sedeli na nás 50 rokov. Aj genderizmus a wokizmu rozdeľuje náš národ na triedy a vyhlasuje, že trieda je dôležitejšia ako národ a má prednosť pred náležanie k národu a prednosť pred národnou identitou. Ja, priatelia, som 26 rokov žil pod marxistickým útlakom.

Akonáhle im v hlave začne vyčíňať triedny boj, tak sa krajina založená na mierumilovnej spolupráci premení na scény rozvratu. Už v nich nebude vzájomná úcta a vzájomná akceptácia a zostane len nespochybniteľné nepriateľstvo. Dámy a páni, tretím variantom toho vírusu, ktorý dnes ohrozuje Západné národy, je progresivistická zahraničná politika.

Potom maďarský vodca vzniesol otázkou Západnej zahraničnej politiky a tvrdil, že progresívne vlády majú v úmysle ľudí a krajiny označovať buď za „dobrých“ alebo „zlých“, čo je v modernej politickej klíme nebezpečná politika.

Progresívna zahraničná politika nás vždy zavedie do vojny. Tá v mene exportu demokracie podvracia krajiny, a oni utečú a teba to pohltia, uviaznete v tom binci, ktorý to vytvorilo. Už som videl mnoho takýchto farebných revolúcií. Tie začínali sloganmi o slobode a pokračovali s liberálnou, progresívnou prevýchovou s polepšovaním človeka. Skončilo to potom v chaose, zmätku a zahanbení opustených krajín.

Som si istý, že keby bol Trump prezidentom, tak by Ukrajinu a dnešnú Európu nepostihla žiadna vojna, takže vráťte sa, pán prezident, a urobte Ameriku opäť veľkú a prineste nám mier.

Dámy a páni, v posledných rokoch progresivisti opäť svet rozdelili na dobrých a zlých, nacistov, ne-nacistov, demokracie a autokracie. Progresivisti vždy pretláčajú imperialistické politiky. To, čo predvádza, je ako príklad z učebnice imperializmu. Najskôr na krajiny vyvíja diplomatický tlak. Očakávajú od nich, že ukážu farbu. Či podporí migráciu, či podporí rodovú propagandu, relativizáciu rodín, sexualizáciu detí. Tí, ktorí to odmietnu urobiť, sú nepriatelia a vyhlásia sa na nich liberálna fatwa. Ak poviete, že rodové a LMBTQ hnutie znamená sexualizáciu detí, obviní vás zo zrady Západných hodnôt. Ak poviete, že univerzity by nemali byť o woke ideológii, ale o hľadaní pravdy, tak napádate akademickú slobodu. Ak poviete, že vojna nie je v záujme Západného sveta, tak vás označí za Putinova dezoláta. Tu v Budapešti nás to už len trochu otravuje, nemôžeme to ale brať na ľahkú váhu. Posledným cieľom imperiálnej zahraničnej politiky progresívnych je zbaviť členské štáty EÚ práva mať svoju vlastnú zahraničnú politiku. To sa musí zastaviť a o to bude v nadchádzajúcich mesiacoch v Bruseli najväčšia bitka.

Podľa Orbána našťastie ten vírus vypustený progresivistami v Západnom svete sa v niektorých krajinách nielenže začína obmedzovať, ale začína sa mu aj vzdorovať. Maďarský ministerský predseda pochválil volebné víťazstvo Giorgie Meloni vlani na jeseň, rovnako ako znovu zvolenie Benjamina Netanyahua v Izraeli.

Tešíme sa, že pani Meloni, takže talianski bratia a sestry čo najskôr predvedú inšpirujúce výsledky. A v Jeruzaleme tiež zvíťazili konzervatívne sily.

Síce vidím, že progresívna ľavica tento fakt rovnako neprijala, aj tak mám ale pre ministerského predsedu Netanyahua dobrú správu, čím sú liberáli hlasnejší, tým rýchlejšie stráca popularitu. Hovorím to zo skúsenosti. A teraz ich máme pred sebou.

Pred sebou máme sľubné španielske voľby a hviezdy sú naklonené aj našim poľským priateľom. A potom voľby do Európskeho parlamentu, kedy konečne môžeme so sebou strhnúť konzervatívne elity a tú bruselskú močiar konečne vysušiť.

Orbán dodal, že tí, ktorí z toho vírusu majú strach, sa pri hľadaní liečby naň nemusí trmácať nikam ďalej ako do Maďarska, kde jeho vláda so stoickým pokojom ďalej presadzuje konzervatívne hodnoty a tvárou v tvár liberálnej opozícii z Bruselu jej ďalej vzdoruje.

Zastavili sme na svojich hraniciach migráciu, zakázali sme sexualizáciu detí a rodovú propagandu v školách a nekompromisne pracujeme aj pre mier. Funguje to. Vyhrali sme štyrikrát za sebou. Ľudia majú pocit, že sa hrá ich hra. Podporujú preto politickú silu, ktorá chráni a zastupuje záujmy celého národa. Áno, vôľa ľudí, čiže demokracia samotná, je hlavnou slabinou tých progresivistických síl. Vari v tom chceme uviaznuť?

Dámy a páni, existujú dva spôsoby, ako sa zmocniť mesta, ako to už vedeli aj v starom Ríme. Buď sa zmocníte hradieb toho mesta, alebo uchvátite svätyne mesta. Ja radím, aby sme začali so svätyňami, potom dostaneme aj tie hradby. V posledných rokoch sme už dostali ohromné európske svätyne. Budapešť, Varšava, Rím, Jeruzalem, Viedeň nie sú beznádejné, pravdou a

le je, že dve hlavné svätyne modernej demokracie, Washington a Brusel sú stále v rukách liberálov. Poďme zariadiť, aby to tak už nebolo.

Prajem vám všetkým pritom Božiu podporu a húževnatosť. A keď už sme sa zišli 4. mája (May 4 – podobne may the Force be with you z kultových Hviezdnych vojen), tak tá sila bude s vami.

AUTOR: John Cody

ZDROJUpozornenie: Tento článok je výlučne názorom jeho autora. Články, príspevky a komentáre pod príspevkami sa nemusia zhodovať s postojmi portálu JNS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *