24. júna 2024

Žilinka odňal prípad čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava

Kritické slová Žilinku majú pointu

Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR

Zdielajte

👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Generálny prokurátor Maroš Žilinka odňal prípad takzvaných čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava.

Urobil tak so zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dosah na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov. Vo veci podľa neho rozhodoval zaujatý vyšetrovateľ.

Okrem odstránenia nezákonností v prípade avizuje aj vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností prokurátora. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Bezprostredne nadriadení mali podľa Žilinku v prebiehajúcom trestnom stíhaní procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, „v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach“.

GP Maroš Žilinka:
(Dovetok Marek Para: Rozhodnutie Generálneho prokurátora SR, v zmysle ktorého bude musieť o sťažnostiach obvinených ČURILLOVCOV proti nevylúčeniu vyšetrovateľa PZ z vykonávania úkonov v ich trestnej veci, rozhodnúť niekto iný ako ich kamarát a svedok vo veci Miroslav KULICH.)
VŠETKY TRESTNÉ STÍHANIA MUSIA BYŤ VYKONANÉ ZÁKONNE

Po preskúmaní zákonnosti konania a rozhodnutí o všetkých námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), podaných od vznesenia obvinenia vo veci trestne stíhaných príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, som zistil, že

uzneseniami bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS z 30. septembra 2021, 08. novembra 2021, 16. novembra 2021 a 02. novembra 2023, ktorí rozhodovali o sťažnostiach proti uzneseniam vyšetrovateľa ÚIS, ktorými sa tento na základe námietok zaujatosti nevylúčil z vykonávania úkonov trestného konania, a v konaní, ktoré im predchádzalo, DOŠLO K PORUŠENIU ZÁKONA. Bezprostredne nadriadení policajtov ÚIS v prebiehajúcom trestnom stíhaní mali procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach. Ich rozhodnutia tak zaťažili konanie PODSTATNOU VADOU KONANIA,

dozor vykonávajúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava na porušenia zákona zo strany bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS NEREAGOVAL, NÁPRAVU NEZÁKONNÉHO STAVU PRÁVNYMI PROSTRIEDKAMI DOZORU PROKURÁTORA NEVYKONAL a NEZÁKONNOSŤ NEODSTRÁNIL.

So zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dopad na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov,

som ODŇAL VEC Krajskej prokuratúre Bratislava a zároveň URČIL, že na konanie bude príslušná Krajská prokuratúra Trnava,

budú okamžite PRIJATÉ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEZÁKONNOSTI právnymi prostriedkami dozoru prokurátora,

bude VYVODENÁ ZODPOVEDNOSŤ za porušenie povinností prokurátora.

Musím len zopakovať, že

trestné konanie sa riadi ZÁSADOU STÍHANIA LEN ZO ZÁKONNÝCH DÔVODOV. Ide o najdôležitejšiu základnú zásadu trestného konania, ktorá má aj ústavnoprávny základ. Na jej napĺňaní a DÔSLEDNOM REŠPEKTOVANÍ budem vždy BEZVÝHRADNE TRVAŤ,

ZÁUJEM NA ZÁKONNOSTI musí byť nadradený akémukoľvek inému záujmu,

podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú ŽIADNE POCHYBNOSTI,

na PORUŠENIA ZÁKONA budem vždy NEKOMPROMISNE REAGOVAŤ, a to bez ohľadu na osobu obvineného, jej postavenie či spoločenský status. Tak, ako tomu bolo aj doposiaľ.

GP. Maroš Žilinka


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *