30. mája 2024

M. Ribár: BEZTRESTNOSŤ „kajúcnikov“ – ABSURDNÝ príklad..

0

M. Ribár: BEZTRESTNOSŤ „kajúcnikov“ – ABSURDNÝ príklad..


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


‼namiesto doživotia, min. dlhoročného trestu odňatia slobody – BEZTRESTNOSŤ‼

Milí naši sledovatelia, prinášame vám všetkým „trošku“ rozsiahlejší status – ale ODPORÚČAME vám všetkým si ho prečítať CELÝ – aby VY SAMI ste si mohli vytvoriť SVOJ VLASTNÝ NÁZOR a to najmä potom, čo si overíte z dostupných zdrojov aj nami uvádzané skutočnosti – uvádzam opakovane, že všetko čo tvrdím a uvádzam, VŽDY viem podložiť a preukázať konkrétnymi dôkazmi !!

!! LEPŠIE RAZ VIDIEŤ AKO 100 krát POČUŤ !!

JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT
Zákonnou podmienkou na možné získanie „beztrestnosti“ pre „kajúcnika“ je zistenie alebo usvedčovanie páchateľov závažnej trestnej činnosti „kajúcnikom“, pričom záujem spoločnosti na objasnení trestnej činnosti odhaľovanej „kajúcnikom“ je vyšší ako na stíhaní samotného „kajúcnika“.

Rozhodnutie o BEZTRESTNOSTI „kajúcnika“ nepodliehalo do 15.3.2024 súdnej kontrole, súdnemu prieskumu – rozhodoval o tom len a výlučne samotný prokurátor – v tých najzávažnejších kauzách teda prokurátori dnes už zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry.

Odborná právnická verejnosť volala po zmene inštitútu „kajúcnika“ – aby bol tento inštitút transparentný a nebol ľahko zneužiteľný.

‼Často zo strany OČTK ale aj sudcov zaznieval argument – PREČO by „kajúcnik“ klamal, veď usvedčuje aj sám seba..

Má „kajúcnik“ dôvod klamať?

Uvádzam jeden ABSURDNÝ príklad z praxe – v decembri 2021 prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydal Uznesenie podľa ust. § 218 Trestného poriadku k osobe „kajúcnika“ (nazvime do „Keksík“) – teda laicky povedané o tom, že tento konkrétny „kajúcnik“ Keksík získal BEZTRESTNOSŤ

Nižšie pripájam naozaj reálny ROZSIAHLY ZOZNAM skutkov, ktorých sa mal tento „kajúcnik“ dopustiť, spolu s trestnými sadzbami, ktoré mu hrozili – je na Vašom posúdení, či tento konkrétny „kajúcnik“ mal a má dôvod klamať – alebo, či povie čokoľvek, aby sa vyhol trestu, ktorý mu hrozil..

!! mal spáchať 18 skutkov – z toho 4 v trestnej sadzbe odňatia slobody – 20-25 rokov až DOŽIVOTIE !!

!! ŽIADEN SÚD doteraz NIKDY nepotvrdil, že to, čo vypovedal tento „kajúcnik“ sa zakladá na pravde !!

!! hoci priamo ZÁKON VYLUČUJE udelenie BEZTRESTNOSTI objednávateľovi, organizátorovi a návodcovi trestného činu, na objasňovaní ktorého sa podieľal – a PRIAMO z vyšetrovacích spisov a výpovedí svedkov a iných „kajúcnikov“ (ktorým OČTK „vtedy“ verili) vyplýva, že tento náš „kajúcnik“ Keksík bol vo viacerých skutkoch objednávateľ, organizátor a aj návodca – napriek ZÁKONNÝM ustanoveniam, ktoré taký postup VYLUČUJÚ – prokurátor ÚŠP udelil BEZTRESTNOSŤ „Keksíkovi“ !!

Krátke doplnenie – náš „Keksík“ sa samozrejme rozhodol pre spoluprácu – ako inak – vo VÄZBE – a ako inak, takmer IHNEĎ po začatí spolupráce bol prepustený PRÍKAZOM – ako inak – prokurátorom ÚŠP – a to napriek tomu, že takého prepúšťanie „za odmenu“ JE NEZÁKONNÉ, čo opakovane skonštatoval aj náš Najvyšší súd SR !!

„ Prepúšťanie obvinených z väzby na slobodu prokurátorom po tom, čo sa priznali k spáchaniu trestnej činnosti a začali usvedčovať spolupáchateľov naznačuje, že väzba u týchto obvinených mohla byť prostriedkom k vynúteniu priznania, čo je nezákonné“

  • https://www.nsud.sk/rozhodnutia/6tost92017/
  • https://www.nsud.sk/212216-sk/rozhodnutia/6tost62017/

MAL „Keksík“ dôvod KLAMAŤ Posúďte VY SAMI ..

ZOZNAM skutkov a trestných sadzieb priamo z Uznesenia prokurátora ÚŠP o BEZTRESTNOSTI tohto „kajúcnika“, náš „Keksík“ sa doznal k nasledovnej trestnej činnosti:

1️⃣. v skutku č. 1/ za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 5-10 rokov
2️⃣. v skutku č. 2/ za obzvlášť závažný zločin hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, 3 písm. a), ods. 5 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 20-25 rokov až doživotie
3️⃣. v skutku č. 3/ za obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 4 písm.
c) Trestného zákona s poukazom na § 141 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 20-25 rokov až doživotie
4️⃣. v skutku č. 4/ za zločin krivej výpovede podľa § 346 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. c) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 3-8 rokov
5️⃣. v skutku č. 5/ za obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 4 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 20-25 rokov až doživotie
6️⃣. v skutku č. 6/ za zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. a), c) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 3-8 rokov
7️⃣. v skutku č. 7/ za pokračovací zločin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 4 s poukázaním na § 138 písm. i) Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 s poukázaním na § 138 písm. i) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 7-12 rokov


8️⃣. v skutku č. 8/ za obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 4 písm. b) a písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. c) Trestného zákona a na § 141 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 20-25 rokov až doživotie
9️⃣. v skutku č. 9/ za zločin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. c) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 3-8 rokov
1️⃣0️⃣. v skutku č. 10/ za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2, ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 8-15 rokov
1️⃣1️⃣. v skutku č. 11/ za zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 4 písm. b) s poukazom § 141 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 7-10 rokov
1️⃣2️⃣. v skutku č. 12/ za zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) ods. 4 písm. b) s poukazom na § 140 písm. c) Trestného zákona a § 141 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 7-10 rokov
1️⃣3️⃣. v skutku č. 13/ za zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 7-10 rokov
1️⃣4️⃣. v skutku č. 14/ za zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 3-10 rokov
1️⃣5️⃣. v skutku č. 15/ za zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 3-8 rokov


1️⃣6️⃣. v skutku č. 16/ za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1 Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 2-6 rokov
1️⃣7️⃣. v skutku č. 17/ za zločin poisťovacieho podvodu podľa § 223 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 3-10 rokov
1️⃣8️⃣. v skutku č. 18/ za prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 2 písm. b) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, sadzba trestu odňatia slobody – 6 mesiacov-3 roky

ZHRNUTIE:
4 skutky v sadzbe – 20-25 rokov až doživotie !! 14 ďalších skutkov !!

VÝSLEDOK BEZTRESTNOSŤ‼

JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *