25. februára 2024

ČERNOCHOVÁ SPOUŠTÍ VIRTUÁLNÍ „MOBILIZAČNÍ“ NÁBORY

0

ESKO: Když v úterý 21. února 2023 promlouval Vladimir Putin v Moskvě v projevu o stavu Ruské federace a Joe Biden jednal ve Varšavě s Andrzejem Dudou, tak mezitím v České republice probíhalo další velitelské shromáždění AČR [1], kterého se účastnil náčelník generálního štábu a generál Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová a oba dva měli znovu a opět naprosto neuvěřitelné projevy.

A právě tyto projevy by doslova snesly označení jako hrozby s cílem vyděsit, případně pořádně naštvat obyvatelstvo. A to minimálně to starší, které netrpí falešnými iluzemi o tom, co je to válka. Na shromáždění totiž znovu došlo k odhalení, že generální štáb AČR úplně zešílel a ve spolupráci se zfašizovanou vládou Petra Fialy hledá cesty, jak ČR co nejrychleji zatáhnout do otevřeného konfliktu s Ruskem, pokud k tomu dá aliance v Bruselu šanci.

Na shromáždění totiž znovu zazněla od náčelníka generála Řehka výhrůžka, že pokud vypukne konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, tak Česko bude jeho aktivním účastníkem od 1. minuty. Tohle je přitom výrok, který opravdu lze kvalifikovat jako šíření poplašné zprávy, protože to není pravda! V případě vypuknutí přímého konfliktu s Ruskem by to probíhalo tak, že napadená členská země NATO by aktivovala článek 5 kolektivní smlouvy [2] a v Bruselu by došlo k hlasování, jestli NATO členské zemi pomůže.

Pokud by hlasování prošlo, potom článek 5 jasně stanoví, že každá země pomůže podle svého zvážení a možností napadené zemi! Nikde se v článku 5 nemluví o tom, že by povinně musela každá členská země NATO se stát aktivním účastníkem na ozbrojeném konfliktu s Ruskem! Členská země může pomáhat materiálně napadené členské zemi, může jí posílat munici a techniku, případně zdravotníky, potraviny atd.

Žádná země NATO není povinna jít do otevřeného konfliktu po aktivaci článku 5 a už vůbec ne od 1. minuty
O vyslání vojsk AČR do bojových operací proti Rusku by musela rozhodnout poslanecká sněmovna, pakliže nedojde ke schválení novely ústavního zákona, kterou Jana Černochová předložila do sněmovny, a která má Fialově vládě umožnit vysílání vojáků AČR do ciziny bez souhlasu sněmovny, a to až na dobu 60 dnů. V takovém případě by měl náčelník genštábu AČR Karel Řehka asi pravdu, v tom případě by ČR byla opravdu od 1. minuty zatažena do války s Ruskou armádou.

Protože věřím tomu, že fialový hňup by nelenil a podepsal by příkaz na vyslání vojáků AČR do války proti Ruské armádě tak rychle, že i ta minuta by byla docela dlouhá. Najednou to do sebe děsivě zapadá, proč Fiala potřebuje tu novelu ústavního zákona, prostě se nechce handrkovat ve sněmovně s opozicí, která bude řvát proti zatažení ČR do likvidační války. Pojďme si ocitovat článek 5 kolektivní smlouvy NATO:

Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti nim všem, a proto se dohodly, že pokud k takovému ozbrojenému útoku dojde, každá z nich v rámci výkonu práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznaného článkem 51 Charty Organizace spojených národů pomůže napadené straně nebo stranám tím, že neprodleně podnikne samostatně a ve shodě s ostatními stranami taková opatření, která považuje za nezbytná, včetně použití ozbrojené síly, k obnovení a udržení bezpečnosti severoatlantického prostoru.

Každý takový ozbrojený útok a všechna opatření přijatá v jeho důsledku budou neprodleně oznámeny Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a udržení mezinárodního míru a bezpečnosti .

Jak tedy sami vidíte z textu článku 5 kolektivní smlouvy, smlouva nikde neuvádí povinnost použití ozbrojené síly na pomoc napadené zemi, ale nechává na členských zemích, aby posoudily, jaká opatření považují za nezbytná. Ze smlouvy tak nevyplývá povinnost vstoupit do ozbrojeného konfliktu vojensky a náčelník Generálního štábu AČR by neměl být tím, kdo o tom rozhoduje.

Pokud ovšem Řehka mluví v těchto intencích tak jistě a de facto jako o hotové věci, potom to znamená, že má informace od Fialovy vlády, že ta nebude meškat a lenit a vyšle vojáky AČR do války proti Rusku od 1. minuty. Řehka to vlastně pouze na Fialu provalil, že premiér je válečný štváč, který už jenom čeká, jestli ta novela ústavního zákona projde, aby mohl Zelenskému poslat na Ukrajinu české vojáky. V první vlně profesionály a veterány z Iráku a Afghánistánu. Jenže ti nevydrží dlouho, takže bude potřeba sehnat nové maso. A na to už má Jana Černochová plán.

Černochová spustí virtuální náborové kanceláře
V projevu na velitelském shromáždění odhalila, že dojde ke spuštění virtuálních náborových středisek, tedy náborů přes internetové stránky, kde ministerstvo bude cílit hlavně na mládež a mladé lidi, kteří hrají na konzolích a počítačích Call of Duty a Fortnite, a kteří o válce mají zkreslenou představu a neví, že hlavním úkolem výcviku každého vojáka je zbavit ho strachu ze smrti a zabíjet jiné lidi. Válka je osobní! Erich Maria Remarque tímto citátem chtěl všem bláznům toužícím po válce vysvětlit to hlavní.

Jakmile do té války vstoupí, stane se od té chvíle celá válka pro ně osobní záležitostí a každého, koho zastřelí, tak zastřelí kvůli tomu, že budou mít strach, že budou zastřeleni sami. Do války jdete s představou boje za svobodu, ale první útok vás přesvědčí, že to je pouze boj o váš holý vlastní život. Remarque uměl vylíčit jako málokdo, co je to vlastně válka. Žádná svoboda, žádné ideály, jenom boj o vlastí život. Válka je osobní záležitost, jakmile do ní člověk vstoupí. A starší lidé se zkušenostmi to vědí. Mladí nevědí nic, ty je možné nahnat do zákopů pomocí propagandy a médií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *