Pošleme liberálnych extrémistov na smetisko dejín ?

0

5. septembra 2023 , dedic

V septembrových voľbách kandiduje viacero vlasteneckých pro-slovensky orientovaných ľavicových alebo národniarskych strán. Sú to strany, ktoré sa opierajú o cyrilometodskú kresťanskú tradíciu Slovenska a Slovákov. Sú to strany, ktoré nadväzujú na prácu národných buditeľov Fándlyho, Bernoláka, Kollára, Hollého, ktoré pokračujú v boji za slovenské Slovensko, započatom štúrovcami Štúrom , Hurbanom, Hodžom, J.Kráľom, J.Franciscim, Daxnerom a i. Sú to strany, ktoré sú pokračovaním snáh S.Hurbana Vajanského, Andreja Hlinku, Martina Rázusa a politického autonomistického hnutia, vedúceho k premene čechoslovakistického štátu, neuznávajúceho slovenskú svojbytnosť najprv na Česko-Slovensko /jeseň 1938/ a neskôr /14.3.1939/ k vyhláseniu prvej Slovenskej republiky.

Prvá SR vznikla v podmienkach, keď demokracie v dnešnej podobe vlastne v Európe ani neexistovali. Reflektovala vtedajšie predstavy o kresťanskom sociálnom štáte, opierajúce sa o pápežskú encykliku De rerum novarum. Režim v prvej SR bol silno autoritatívny. -Kde však vo vtedajšej Európe taký nebol ? Prvá SR musela počas 2.sv.vojny robiť ťažké, niektoré až osudové kompromisy s dominujúcou kontinentálnou veľmocou-Nemeckom. Zvlášť bolestivé boli tie, ktoré sa týkali židovských obyvateľov a tiež zapojenia slovenskej armády do boja proti boľševickému ZSSR. Keď tlak na slovenskú vládu zo strany Nemecka prerástol do okupácie, povstala veľká časť Slovákov zo zbraňou v ruke proti Nemcom. Povstanie bolo potlačené, no ukázalo vôľu Slovákov brániť svoj vlastný štát a svoju slobodu pred germánskou okupáciou.

Na túto tradíciu, na históriu boja proti germánskym a i. okupantom nadvazujú v súčasnosti pro-slovenské strany ľavicovej alebo národniarskej ľudovej orientácie. Teda strany ako Smer SSD, Hlas SD, SNS, Republika a príp. aj Sme rodina. Voči týmto stranám sa formuje blok extrémne liberálnych, extrémne proti-národných, kozmopolitných, nekriticky euroatlantických strán ako je SASKA, PS, Demokrati, Modrý Híd a pod. Sú to strany, čo kolaborovali a kolaborujú so západným kapitálom a jeho politickou reprezentáciou.

Kolaborantské, extrémne kozmopolitné a extrémne liberálne strany sú zradou slovenských národných a ľavicových tradícií. Slováci sú ľudia práce, nie ľudia kapitálu. Slováci sú hrdí na svoj jazyk, kultúru, tradície. Podstata slovenskosti je v oddanosti dedovizni a spoliehaní sa na plody vlastnej práce. Slovákom bola, je a bude cudzie liberalistické nadbiehanie extrémne kozmopolitným multikulti, LGBTI a gender ideológiám, ideológiám umelého miešania rás, bezduchého konzumu, protikresťanského novodobého pohanstva a iným liberálnym vplyvom.

Slováci, tak ako v minulosti budú voliť pro-slovenské strany. Slováci budú voliť v duchu tradícií svojich predkov. Slováci pošlú liberálnych extrémistov na smetisko dejín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *