30. mája 2024

18 skutkov so škodou 750 000 € – Stíhanie podmienečne zastavili

0

Takáčovec Jozef Walzer s prezývkou Tatranka a Ďurko


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Za 10 rokov spáchal 18 skutkov so škodou viac ako 750–tisíc eur. Prokurátor mu stíhanie podmienečne zastavil. Jeho svedectvá +považuje za pravdivé, doposiaľ však nikoho neodsúdili.

Takáčovec Jozef Walzer s prezývkou Tatranka bol vo výkone väzby od mája 2016 do decembra 2016. Za odmenu ho na slobodu prepustil prokurátor Michal Stanislav z vtedajšej špeciálnej prokuratúry. Rozhodol sa totiž pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Podľa vlastných slov bol od roku 2006 člen zločineckej skupiny takáčovcov.

Benefit benefitov

V decembri 2021 dostal benefit benefitov. Stíhanie za založenie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie, nedovolené ozbrojovanie, poškodzovanie cudzej veci, krivú výpoveď, krivé obvinenie, spreneveru, poisťovací podvod a  skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie mu prokurátor z už zaniknutej špeciálnej prokuratúry Peter Kysel podmienečne zastavil. Spolu ide až 18 skutkov, ktoré sa stali od roku 2004 do novembra 2014 s celkovou škodou sa viac ako 750 – tisíc eur.

Jozef Walzer sa priznal ku všetkým skutkom, ktoré mu orgány činné v trestnom konaní pripísali. Páchal ekonomickú trestnú činnosť, ktorá bola spätá s obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa predajom automobilov. Riadil nižšie postavených členov skupiny. Cudzie mu neboli ani násilné trestné činy.

„Opísal, čo im predchádzalo, ako prebiehali a aký má na nich podiel. Priznanie je navyše potvrdzované ďalšími vykonanými dôkazmi, ktoré verifikujú pravdivosť jeho tvrdení,“ uviedol prokurátor v uznesení.  Spoluprácu Jozefa Walzera považuje za rozhodujúcu v prípade Ľubomíra Kudličku a spol., ktorú v súčasnosti prejednáva Špecializovaný trestný súd. Jeden z členov senátu však odišiel na stáž na najvyšší súd, prípad sa tak celý začne pojednávať odznova.

„Jozef Walzer bol prvou osobou, ktorá komplexne opísala zločineckú skupinu takáčovci ako celok, pozostávajúci z viacerých úrovní riadenia, na ktorých pôsobili jednotlivé osoby, ktoré pomenoval a zároveň špecifikoval medzi nimi vzťahy podriadenosti a nadriadenosti,“ napísal prokurátor, s tým, že dotyčný vo výpovediach detailne opísal trestnú činnosť vo vzťahu k južnej vetve, do ktorej sám patril.

Bez väzby sa vraj stíhať nedalo

Prokurátor Peter Kysel sa odvoláva aj na to, že Jozef Walzer ozrejmil aj prepojenia skupiny na orgány činné v trestnom konaní. Naviac výpovede vo vzťahu k prokuratúre na rôznych úrovniach, respektíve vo vzťahu k jednotlivým súdom, podľa neho, bola významným podkladom pre podporu existencie väzobných  dôvodov  k jednotlivým osobám patriacim do zločineckej skupiny. 

„Podstatným faktom navyše ostáva, že trestne stíhať jednotlivých členov zločineckej skupiny bez  využitia inštitútu väzby, by bolo prakticky nemožné, a to vzhľadom na už spomínané prepojenie skupiny na orgány štátnej moci, ako aj aj vzájomnú previazanosť jednotlivých členov skupiny priamo, respektíve prostredníctvom advokátov, to znamená bolo by nemožné zabrániť kolúznemu konaniu vo vzťahu k podozrivým, svedkom, obvineným,“ skonštatoval.

Nenávisť voči advokátom

Prokurátor sa odvolal na to, že Jozef Walzer opísal ako prvý „preferovaných právnikov“ pôsobiacich popri zločineckej skupine. „Činnosť a pôsobenie týchto právnych zástupcov mala pritom prioritne smerovať k zachovaniu celistvosti a existencie skupiny ako takej, ako aj k neohrozeniu popredných členov skupiny trestným stíhaním. Aj na podklade uvedenej výpovede Jozefa Walzera bolo vznesené obvinenie advokátom Jurajovi Almášimu a Martinovi Ribárovi,“ skonštatoval, s tým, že  výpoveď Tatranku smerovala k väzobnému stíhaniu, ktorý priamo poukázal na kolúzne aktivity dotyčných.

„Martina Ribára poznám, zastupoval Tibora Füleho,“ uviedol na súde v júni 2022 Tatranka, s tým, že Tiborovi Fülemu vtedy požičal peniaze.

Advokát Martin Ribár povedal, že Jozefa Walzera vôbec nepozná. „Stretli sme sa raz, mohol ma vidieť, keď bol za kolegom v advokátskej kancelárii, ale nikdy sme sa nestreli, okrem výsluchu v roku 2013, nevolali si, nepísali si. Jeho výpoveď použili aj pri mojej väzbe, len  ja som toho človeka stretol len jediný raz, na jednom výsluchu v roku 2013, ktorý sa paradoxne týkal toho, že mal vydierať môjho klienta,“ reagoval.

Treba pripomenúť, že v tejto súvislosti skonštatoval Ústavný súd SR v náleze pochybenie, absenciu materiálneho dôvodu väzby a absenciu základného znaku trestného činu vydierania, z ktorého v súvislosti s klientom Pavlom Kmeťom obvinili Martina Ribára. V máji 2021 bol  tak advokát prepustený z výkonu väzby.

A čo povedal Tatrnka o Jurajovi Almášim na súde? „Pána Juraja Almášiho poznám. V 2004 ma zastupoval, a to je asi všetko, čo som s ním ja riešil.“

„Je mi ľúto, ale nepoznám tohto pána. Hovorí vo výsluchu, že som ho mal v roku 2004 zastupovať v nejakom konaní, naozaj si na to nespomínam. A znovu je to len jeden zo svedkov, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že som nebol členom žiadnej zločineckej skupiny takáčovci,“ reagoval na pojednávaní na výpoveď Juraj Almáši. Tatranku v minulosti zastupoval jeho brat Gabriel, ktorý pred dvomi rokmi za záhadných okolností umrel.

No exvyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka a jeho kolegovia sa však netaja nenávisťou voči advokátom, dokazujú to viaceré nahrávky z ich kancelárií, ktoré vznikli na základe príkazu súdu a doposiaľ ešte nikto nerozhodol, že by boli získané nezákonne.  A nelichotivé poznámky na adresu advokátov je možné nájsť aj v ich esemeskovej komunikácii zo skupiny Apači.

Sú to bežné praktiky, keď vyšetrovateľ nedokáže reagovať na argumenty obhajoby a advokáta sa chce zbaviť. Napríklad,  doručí mu predvolanie na výsluch, ako svedkovi a tak mu zabráni výkonu obhajoby v jednotlivých prípadoch.  

Povinnosť usvedčovať

Vo vzťahu k obchodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberala predajom motorových vozidiel prokurátor uviedol, že Jozef Walzer bol vo firme konateľom a podrobne vysvetlil páchanie ekonomickej trestnej činnosti, ako aj delenie legálnych aj nelegálnych ziskov.

Skonštatoval, že sa nejedná o organizátora, návodcu ani objednávateľa. Výpovede označil za pravdivé a úprimné. „Zo strany Jozefa Walzera sa nejedná o špekulatívne a účelové konanie.

Prokurátor Tatrankovi podmienečne zastavil stíhanie aj napriek tomu, že informácie, ktoré poskytol neboli verifikované a nikto ešte nebol na základe jeho výpovedí právoplatne odsúdený. 

Určil mu skúšobnú dobu 10 rokov a zároveň ho zaviazal, aby vypovedal v konaní na súde v kauze voči Ľubomírovi Kudličkovi a spol. a aj dvoch ďalších prípadoch, ako aj v súvisiacich veciach, ktoré boli vylúčené na samostatné konanie.

Júlia Piraňa Mikolášiková


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *