26. mája 2024

Ako prísť o demokraciu v demokracii bez povšimnutia

0

Ako prísť o demokraciu v demokracii bez povšimnutia/ilustračné foto JNS


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Najjednoduchší a najspoľahlivejší spôsob, ako stratiť demokraciu, je odovzdať rozhodovacie právomoci nadnárodným organizáciám, v ktorých rozhodnutia prijímajú nevolení úradníci. Občania potom môžu voliť koho chcú. Nič to nezmení. O takomto presune právomocí v súčasnosti rokuje Svetová zdravotnícka organizácia.

Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá združuje 194 krajín, pripravuje novú medzinárodnú zmluvu s názvom „Svet spolu“, ktorá bude riadiť budúce pandémie. Podľa súčasného plánu by sa o návrhu textu malo diskutovať na 76. zasadnutí WHO na budúci rok. Mal by byť spustený v roku 2024.

Navrhovaný dohovor, ak bude schválený väčšinovým hlasovaním, bude záväzný pre všetky členské štáty a poskytne WHO rozsiahle výkonné právomoci v prípade vyhlásenia pandémie bez toho, aby bolo potrebné konzultovať opatrenia s národnými vládami alebo parlamentmi. Nariadenia WHO budú pre krajiny záväzné.

Podľa agentúry Reuters sú členské štáty WHO blízko k dohode, že takáto zmluva je potrebná, len Spojené štáty povedali, že sa nechcú vzdať svojej suverenity a zaviazali sa, že zmluva bude právne záväzná. Európska únia minulý mesiac požehnala rokovania o dohode.

Existuje niekoľko dôvodov na obavy v súvislosti s takouto dohodou.

Vyhlásenie pandémie je jednoduché

Vyhlásenie pandémie a zavedenie drastických opatrení môže byť relatívne jednoduché. Od roku 2003 WHO definuje pandémiu chrípky na svojej webovej stránke ako situáciu, v ktorej „sa objaví nový vírus chrípky, proti ktorému ľudská populácia nemá imunitu a ktorý vedie k niekoľkým súčasným epidémiám vo svete so značným počtom úmrtí a chorôb“. V roku 2009 sa definícia zmenila a merateľné kritérium, t. j. počet úmrtí a ochorení, z definície zmizlo.

Po vypuknutí epidémie prasacej chrípky H1N1 v roku 2009 Rada Európy kritizovala WHO vo svojej správe za to, že jej umožnila vyhlásiť pandémiu bez toho, aby musela preukázať jej intenzitu a závažnosť. Správa vyzýva WHO, aby zrevidovala definíciu pandémie s cieľom zohľadniť nielen geografické rozšírenie ochorenia, ale aj jeho závažnosť.

Konflikty záujmov a vplyv farmaceutickej loby

The Guardian v roku 2010 informoval, že odporúčania WHO pre pandémiu chrípky napísali traja vedci, ktorí boli v minulosti platení farmaceutickými spoločnosťami, ktoré dodávali lieky do európskych krajín počas epidémie prasacej chrípky. Vedci odporúčajú nákup veľkých objemov vakcín alebo liekov vopred a na základe týchto odporúčaní európske krajiny zaplatili viac ako 7 miliárd dolárov napríklad za liek Tamiflu. Otázka transparentnosti vydaných odporúčaní sa stala aktuálnou po dramatických predpovediach a desaťtisíce úmrtí sa ani zďaleka nenaplnili.

Tá istá správa Rady Európy, ktorá kritizuje definíciu pandémie, uznáva, že existujú konflikty záujmov medzi odborníkmi, ktorí pripravujú protipandemické odporúčania, a vyzýva na prijatie opatrení na ich odstránenie.

Prirodzená imunita sa nepočíta

Definície sa zmenili nielen pre pandémiu, ale aj pre ďalšie kľúčové pojmy. Napríklad takzvaná kolektívna imunita bola pôvodne definovaná ako „populačná imunita vyvolaná buď očkovaním alebo predchádzajúcou chorobou“. Po zmene definície je kolektívna imunita definovaná ako „koncepcia používaná na očkovanie, podľa ktorej je populácia chránená pred konkrétnym vírusom, ak sa dosiahne požadované percento zaočkovanosti“.

Zvolili by si ľudia takého človeka?

Prezidentom WHO je od roku 2017 pán Tedros Ghebreyesus, ktorého USA kritizujú najmä za jeho blízke vzťahy s Čínou. Pochádza z Etiópie, kde pôsobil ako minister zdravotníctva a zahraničných vecí. V mladosti bol členom Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu, ktorý je podľa Wikipédie „extrémne ľavicovou nacionalistickou a polovojenskou“ organizáciou, ktorá sa zúčastnila občianskej vojny v krajine v roku 1980. Pred dvoma rokmi Etiópia obvinila šéfa WHO z toho, že organizácii naďalej poskytuje diplomatickú a vojenskú podporu.

Navrhovaná dohoda je v rozpore s vlastnými odporúčaniami EÚ

Navrhovaný medzinárodný dohovor, podľa ktorého má WHO centrálne riadiť protipandemické opatrenia, je zároveň v rozpore so správou Rady Európy. Uvádza sa v ňom, že preventívne plány každej krajiny by mali byť dostatočne „autonómne a flexibilné“, aby umožnili zavedenie opatrení podľa súčasného rizika v krajine.

Sankcie za neplnenie povinností

Počas diskusie o navrhovanom dohovore Svetoví spolupracovníci sa teraz ozývajú hlasy, najmä z Nemecka, že krajiny, ktoré ho nedodržiavajú, by mali byť potrestané sankciami.

Volia si ľudia obyčajné bábky?

Nemecká politička Christine Andersonová, ktorá v Európskom parlamente vystúpila na tému dohovoru, spomenula skoršie vyhlásenie Horsta Seehofera, bývalého člena nemeckej vlády, ktorý v roku 2010 povedal, že tí, ktorí rozhodujú, nie sú volení, a tí, ktorí sú zvolení ľuďmi, nemajú o čom rozhodnúť.

Jen utópia?

Ak platí vyššie uvedené, WHO môže vyhlásiť pandémiu, ak počas rozsiahleho testovania zistí prítomnosť vírusu u dostatočného počtu ľudí. Nie je nutné, aby ľudia vykazovali príznaky choroby. Ak sa tak stane, výkonné právomoci pri riadení pandemických opatrení prevezme Tedros Ghebreyesus. Bez toho, aby bolo potrebné konzultovať s národnými vládami alebo ich parlamentmi, môže diktovať, ktoré podniky budú zatvorené, kto môže alebo nemôže kam ísť a koľko dávok ktorej vakcíny musí každý dostať, aby mohol normálne žiť.

G. Sitár/spracoval: JNS

Zdroje:

(1) Spoločný svet

(2) Vymedzenie pojmu pandémia

(3) Správa Rady Európy

(4) Opatrovník

(5) Tedros a Tigraj PLF a sťažnosť


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *