26. mája 2024

Video-Súdna rada má 4. zasadnutie, odvolávanie Jána Mazáka.

0

Poslanci odvolali Majerníka a Mazáka z členov Súdnej rady SR/ilustračné foto


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Súdna rada má 4. zasadnutie, kde bol náhle zaradený aj 4. bod – a to odvolávanie Jána Mazáka. Bude Ján Mazák odvolaný?

Súdna rada Slovenskej republiky Dnes, 15. apríla 2024, v ranných hodinách, mi bol elektronicky doručený návrh siedmich členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky na moje odvolanie z funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj: „súdna rada“), ktorý bol doručený do podateľne 12. apríla 2024 o 13.07 hodine. Navrhovatelia súčasne žiadajú, aby som návrh na moje odvolanie zaradil na prvý rokovací deň 4. zasadnutia, ktoré sa koná od 16. apríla 2024, +++++ Návrh na moje odvolanie z funkcie predsedu súdnej rady som síce povinný zaradiť na zasadnutie súdnej rady, avšak zaradím ho na 5. zasadnutie súdnej rady, ktoré sa koná v máji 2024 z týchto podstatných dôvodov. 1.

Najprv všeobecný úvod pre širšiu verejnosť. Vie si niekto v právnom štáte, ku ktorému sa hlási aj Slovenská republiky (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) predstaviť, že prokurátor podá v piatok popoludní obžalobu, obžaloba sa doručí obžalovanému v pondelok a v utorok je hlavné pojednávanie? Alebo v piatok sa podá disciplinárny návrh, v pondelok sa doručí stíhanému sudcovi a v utorok sa o ňom bude rozhodovať? Isto nie.

Každý, proti komu sa podáva návrh, ktorý zasahuje do jeho postavenia, najmä do jeho verejnej funkcie, má právo na to, aby sa k návrhu v primeranej lehote vyjadril a tak uplatnil svoje právo na obhajobu a obranu.

To platí aj pre návrh na odvolanie predsedu súdnej rady, ktorý podľa žiadosti navrhovateľov by sa mal prerokovať po niekoľkých hodinách po jeho doručení predsedovi súdnej rady, bez ohľadu na to, že obsahuje veľmi vážne, nepravdivé obvinenie zo zneužívania právomoci v deviatich prípadoch, ktoré sa mali stať od roku 2021.

Martin Daňo / GINN

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *