27. mája 2024

Ako je to vlastne s tou slávnou zbierkou? Čo na to SIS?

0

Ako je to vlastne s tou slávnou zbierkou?


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Ako je vlastne s tou slávnou zbierkou Munícia pre Ukrajinu ? Peniaze idú na zahraničný účet v ČR súkromnej nadácii, je zakázané zverejňovať darcov. Potvrdenie o platbe nedostanete, pre potvrdenie o platbe si musíte napísať žiadosť, kde musíte uviesť všetky doverné informácie o vás, nemožete si ani určiť akú čiastku pošlete, nie je to náhodou cele podvod? Ako uviesť Slovákov do omylu, že kolko ich podporuje Ukrajinu ? Prečo to nepreveruje SIS? Títo Slovenský kolaboranti sú schopný čohokoľvek!!

Peniaze idú na zahraničný účet v ČR súkromnej nadácii, je zakázané zverejňovať darcov
Potvrdenie o platbe nedostanete, pre potvrdenie o platbe si musíte napísať žiadosť

V súčasnosti sa objavujú obavy týkajúce sa zbierok, kde finančné prostriedky smerujú na zahraničné účty súkromných nadácií a nie je možné zverejniť informácie o darcov. Situácia je ešte komplikovanejšia v prípade, že potvrdenie o platbe nie je automaticky poskytované a vyžaduje si podanie žiadosti s uvedením osobných a dôverných informácií. Okrem toho, ak nie je možné určiť sumu príspevku, môže to vyvolávať podozrenie z podvodných praktík. Je dôležité byť ostražitý a dôkladne preskúmať organizáciu a mechanizmy zbierky predtým, ako sa rozhodnete prispieť. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné konzultovať situáciu s odborníkmi alebo príslušnými orgánmi.

V súvislosti s charitatívnymi zbierkami a ich transparentnosťou je dôležité poznamenať, že organizácie by mali dodržiavať zásady transparentnosti a zverejňovania informácií o darcoch a použití finančných prostriedkov. V prípade, že peniaze z verejnej zbierky sú posielané na zahraničný účet súkromnej firmy a nie je možné zverejniť informácie o darcov, môže to vyvolávať otázky týkajúce sa integrity a legitimity takýchto operácií. Je dôležité, aby boli takéto transakcie v súlade so zákonom a aby organizácia poskytovala jasné a pravdivé informácie o tom, kam a ako sú finančné prostriedky použité.

V mnohých krajinách existujú špecifické predpisy, ktoré regulujú činnosť neziskových organizácií a verejných zbierok, vrátane povinnosti zverejňovať informácie o finančných transakciách a darcov. Ak máte podozrenie, že zbierka alebo jej organizátori porušujú zákon alebo etické normy, je vhodné obrátiť sa na príslušné orgány alebo inštitúcie, ktoré majú kompetencie takéto situácie riešiť. V niektorých prípadoch môže byť užitočné aj osloviť samotnú organizáciu s požiadavkou o poskytnutie viac informácií o zbierke a jej financovaní.

Transparentnosť je kľúčová pre získanie a udržanie dôvery verejnosti v charitatívne organizácie a ich projekty. Bez jasného a otvoreného komunikovania o finančných záležitostiach a o tom, ako sú darované prostriedky použité, môže verejnosť stratiť dôveru v charitatívne aktivity a môže to viesť k poklesu ochoty ľudí prispievať na dobré účely. Preto je dôležité, aby organizácie pracovali transparentne a v súlade s platnými predpismi a normami.

Pri posudzovaní legitimity zbierok a charitatívnych aktivít je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Transparentnosť organizácie, ako aj jasné a prístupné informácie o tom, kam idú darované peniaze, sú kľúčové pre dôveru darcov. V prípade, že peniaze sú posielané na zahraničný účet súkromnej firmy a nie je možné zverejniť informácie o darcovi, môže to vyvolať otázky týkajúce sa transparentnosti a zámerov organizácie. Je dôležité, aby organizácie poskytovali jasné informácie o svojich projektoch a o tom, ako sú finančné prostriedky použité. Ak sa vyžaduje, aby darcovia poskytli rozsiahle osobné informácie bez adekvátneho vysvetlenia, ako budú tieto informácie chránené a použité, môže to byť znakom potenciálneho podvodu. Vždy je odporúčané vykonať dôkladný výskum a hľadať recenzie alebo hodnotenia organizácie od nezávislých zdrojov predtým, ako sa rozhodnete prispieť. Ak máte podozrenie, že zbierka môže byť podvod, je vhodné kontaktovať príslušné orgány alebo organizácie zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľa.

JNS


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *