30. mája 2024

Roman Michelko & Poslankyňa Števulová Sobotné dialógy (zostrih)

0

Roman Michelko & Poslankyňa Števulová Sobotné dialógy (zostrih)


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Ak ste nepočuli Sobotné dialógy, môžete si ich vypočuť z archívu, alebo zo zostrihu.
A dajte mi vedieť, či sa vám zdala táto diskusia vyvážená. Poslankyňa Števulová mohla formulovať svoje odpovede bez zásahu moderátora. Pri mojich odpovediach mal moderátor často potrebu prekričať ich, alebo ich prerušiť skákaním do reči – najmä pri niektorých kontroverznejších témach. Hm. Urobte si názor sami.

Témy:

  • zákon o neziskových organizáciách
  • zánik RTVS a vznik STVR
  • stav v justícii – koaličná kritika súdov; situácia v Súdnej rade (odvolávanie členov a nominácia SNS Štefana Harabina)
  • aktuálna politická situácia a riadenie štátu.

Zdroj: RTVS (Sobotné dialógy)


V diskusných reláciách, ako sú Sobotné dialógy, je dôležité, aby všetci účastníci mali možnosť vyjadriť svoje názory a stanoviská bez zbytočného prerušovania. Zdá sa, že Roman Michelko, ktorý bol hosťom v jednej z týchto relácií, cítil, že jeho príspevky boli prerušované viac než príspevky jeho kolegyne poslankyne Števulovej.

Tento pocit môže viesť k otázkam o vyváženosti a spravodlivosti moderovania diskusie, čo je zásadné pre udržanie dôvery verejnosti v mediálne platformy a ich schopnosť poskytovať priestor pre rôznorodé perspektívy. V ideálnom prípade by moderátor mal zasahovať len vtedy, keď je to nevyhnutné na udržanie poriadku a rešpektovania časových limitov, pričom by mal zabezpečiť, aby každý účastník mal rovnakú príležitosť byť počutý.

Ak sa diváci cítia, že diskusia nebola vyvážená, môžu to vnímať ako nedostatok objektivity alebo ako prekážku v plnom pochopení predmetu diskusie. Je dôležité, aby médiá poskytovali transparentné a vyvážené fórum, kde sa môžu stretávať rôzne názory a kde je zaručená rovnosť účastníkov. Tento prístup pomáha udržiavať zdravý verejný diskurz a podporuje demokratické hodnoty otvorenosti a pluralizmu.

JNS

Zdroje:

[1]: https://www.youtube.com/watch?v=fPp7ACgXC_o „“
[2]: https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/sobotn%C3%A9-dial%C3%B3gy-25-11-2023/709318021126830/ „“
[3]: https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/pozrite-si-diskusn%C3%BA-rel%C3%A1ciu-rtvs-sobotn%C3%A9-dial%C3%B3gy/2103609953308842/ „“
[4]: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134 „“
[5]: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12354 „“


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *