30. mája 2024

Kýbel v novom procese s námietkou zaujatosti neuspel

0

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bolo v pondelok hlavné pojednávanie s Róbertom Lališom alias Kýblom


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bolo v pondelok hlavné pojednávanie s Róbertom Lališom alias Kýblom. Prípadom sa  začali zoberať nanovo, po tom ako dovolací senát zrušil pôvodný rozsudok, ktorým v bol v júni 2018 odsúdený za založenie zločineckej skupiny, niekoľko vrážd a iné trestné činy.

Udalosť ostala bez väčšieho záujmu médií. (Tejto téme sa budem venovať v samostatnom texte.) Senát zložený z predsedu Jozef Pikna a sudkýň Renáty Greif Radovičovej a Ruženy Sabovej sa najskôr zaoberal námietkou zaujatosti, ktorú podal advokát Marek Para voči poslednej menovanej. Urobil tak z dôvodu, že v minulosti v troch prípadoch rozhodovala o sýkorovcoch pri schvaľovaní dohôd o vine a treste v súvisiacich trestných veciach.

Už po zrušení rozsudku, vo februári 2017 vtedajší predseda Špecializovaného trestného súdu  Michal Truban navrhol odňatie veci a jej prikázanie Krajskému súdu v Banskej Bystrici, ktorý Špecializovaný trestný súd zastupuje. V čase odsúdenia Róberta Lališa totiž na Špecializovanom trestnom trestnom súde nepôsobil sudca (okrem jedného), ktorý by skôr nerozhodoval o sýkorovcoch.

Medzičasom sa však situácia zmenila a na súd nastúpili noví sudcovia, podľa dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR je tak možné na Špecializovanom trestnom súde vyskladať senát zo sudcov, ktorí už skôr nerozhodovali o sýkorovcoch.

Predseda senátu Jozef Pikna na pojednávaní prečítal skutkové vety (opis skutku, kto, kde, kedy a ako ho spáchal – pozn. autorky) z prípadov, v ktorých sudkyňa Ružena Sabová rozhodovala o dohodách o vine a treste iných sýkorovcov. Ani v jednej však nebol nijakým spôsobom uvedený Róbert Lališ. Išlo o kauzu zmeniek súvisiacu s prípadom expríslušníka spravodajskej služby Ľuboša Kosíka, podpálenie kaderníctva a podpálenie auta, ktoré spáchali sýkorovci.

Advokát Marek Para argumentoval tým, že nestačia rozsudky a žiadal spisy z týchto prípadov. Chcel preveriť, že či v nich nebol uvedený jeho klient ako člen skupiny sýkorovcov.

Súd sa zaoberal všetkými uvedenými argumentmi v námietke Róberta Lališa, ktorú podal jeho advokát. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (Pavol Mucha- pozn. autorky) na, ktoré sa odvolával Marek Para, však podľa senátu Jozefa Piknu rieši to, že ten istý senát rozhodol skôr o spolupáchateľoch, ktorí uzavreli dohody o vine a treste, ako prebehlo dokazovanie na súde o obvinenom v samostatnom konaní.

„Vzhľadom na to, že všetky tri spomínané rozsudky Špecializovaného trestného súdu (dohody o vine a treste, o ktorých rozhodovala Ružena Sabová – pozn. autorky), sa týkali iných osôb ako Róbert Lališ, pričom v skutkovej vete  nebol nijak spomenutý obžalovaný Róbert Lališ a to tak celým meno ani len iniciálkami, ani zo skutkových viet nie je zrejmá žiadna skutočnosť, z ktorej by vyplývalo, že súd  rozhodujúci v predmetných veciach prejudikoval vinu Róberta Lališa, z ktorých je obžalovaný v predmetnej trestnej veci, nie je podľa názoru súdu možné konštatovať, že tým, že doktorka Ružena Sabová rozhodovala v daných veciach, by mohla vzniknúť pochybnosť o nezaujatosti tejto členky senátu z objektívneho hľadiska v prejednávanej veci,“ uviedol na pojednávaní  v odôvodnení predseda senátu.

Podľa jeho názoru, ak advokát Marek Para chce nahliadnuť do týchto spisov, má sa obrátiť so žiadosťou na príslušné senáty, aj keď v prípadoch nebol stranou v konaní, keďže podľa Trestného poriadku môže do spisu nahliadnuť aj osoba, ktorá má vo veci právny záujem.

Zo zoznamu benefitov, ktoré súdu predložil prokurátor Peter Kysel z generálnej prokuratúry nevyplýva, že členka senátu Ružena Sabová v minulosti rozhodovala vo veciach súvisiacich s Róbertom Lališom o  iných sýkorovcoch, tak že by v skutkových vetách bol spomenutý Róbert Lališ a bola by porušená jeho prezumpcia neviny.

„K tvrdeniu (obhajoby – pozn. autorky), že postačuje už len samotné  predchádzajúce rozhodovanie  sudcu o existencii zločineckej skupiny takzvaní sýkorovci,  bez toho, že by v nejakom konkrétnom skutku bol v tejto súvislosti spomenutý Róbert Lališ, má mať za následok vylúčenie tohto sudcu s rozhodovania vo vzťahu k obžalovanému Róbertovi Lališovi, ktoré mu sa kladie za vinu, že mal byť členom predmetnej zločineckej skupiny , súd uvádza, že toto tvrdenie je vo vnútornom rozpore,“ podotkol Jozef Pikna.

Podľa predsedu senátu, súd nie je nijako viazaný názorom dnes už bývalého predsedu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana, na ktoré v námietke zaujatosti poukázal advokát Marek Para.

Nový senát Jozefa Piknu sudkyňu Ruženu Sabovú však z veci nevylúčil. Rozhodol jednohlasne (3:0).„Predseda senátu aj členky senátu sú schopní rozhodnúť nestranne a teda bez akýchkoľvek pochybností,“ konštatoval Jozef Pikna.

Advokát Marek Para podal proti rozhodnutiu sťažnosť priamo na pojednávaní, bude o nej rozhodovať Najvyšší súd SR. Námietku odôvodní neskôr. Termín ďalšieho pojednávania je pritom už naplánovaný na 27. mája.

Júlia Piraňa Mikolášiková


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *