23. apríla 2024

Harabinovo desatoro: Dozrel čas na spravodlivosť!

0
Harabinovo desatoro: Dozrel čas na spravodlivosť!

Koncentrácia tupcov v mainstreame už presiahla kritickú hranicu.


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


Právomoci prezidenta
Od Michala Kováča po Zuzanu Čaputovu.
Využívali v novodobej histórii Slovenska prezidenti svoje právomoci? Alebo ich zneužili? Poznáme veľa zneužití v prezidentskom úrade. Kováč udelil milosť odsúdenému synovi v decembri 1997. Schuster sa nechal previezť zo slovenskej štátnej nemocnice do rakúskej. Kiska používal úrad hlavy štátu zakrývanie svojej daňovej kriminality. Najzávažnejšie vlastizradným spôsobom zneužívala právomocí Čaputová proti občanom v záujme cudzích mocností. Podpísala okupačnú zmluvu s USA. Ľudia si pamätajú odvolanie ministra vnútra a zásah do policajného vyšetrovania. Ódor v gescii Čaputovej zneužíval úradnícke pôsobenie a podpisoval zmluvy s WHO.
Domáca politika
U občana je základná otázka: „Čo z toho mám, keď Harabin bude prezidentom“.
Väčšina si myslí, že prezident je formálna figúrka a nemôže nič ovplyvniť. Za dôležité považujem vysvetliť právomoci. Prezident v zmysle Ústavy je hlavou Slovenskej republiky a reprezentuje ju navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod logicky znamená dodržiavanie Ústavy a zákonov, plnenie úloh štátu vo vzťahu k občanom a realizáciu našich štátnych a národných záujmov v interakcii so zahraničím, vrátane dodržiavanie medzinárodných záväzkov. Ak ich štátne orgány nerešpektujú, prezident je povinný využiť svoju kompetenciu. Okrem iného, vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov, sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu, sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady. Prezident nemá povinnosť ich vymenovať, ak nie sú odborníci a vlastenci, čím výrazne ovplyvňuje výkon ministerstiev, celej vlády, ústredných štátnych orgánov a justície. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl má prezident možnosť zasiahnuť, ak sa nakupujú zbrane a hospodári na ministerstve obrany v záujme zahraničia a nie v prospech občanov. Má právo vyžadovať si od vlády a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh a podávať parlamentu správy o stave republiky. Všetko vplýva na peňaženku a rodinný rozpočet. Doterajší prezidenti žiaľ tieto právomoci nevyužívali v prospech občanov. Štát je len systém správy pre národ a národný majetok.


Mojou základnou ideou je „konsolidácia a stabilizácia“ spoločnosti, práva, ekonomiky a morálky. Nestačí modernizovať súčasnú situáciu. Ak modernizujeme neporiadok, dostaneme iba neporiadok, aj keď modernizovaný. Vlasť potrebuje naprávať chyby. Prijmeme konkrétne kroky, odvážne, oprávnené, logické, efektívne a perspektívne pre všetkých. To je obsahom môjho programu. Presadzujem záchranu Slovenska.
Základné princípy práce Štefana Harabina ako slovenského prezidenta sú tieto:

1) Ochrana tradičnej slovenskej kultúry, založenej na kresťanstve a rodine, ktorú tvorí muž – otec a žena – matka; tradičná rodina, a tradície vôbec, si zaslúžia úctu, ochranu a podporu

2) Slovenská republika so slovanskými koreňmi je a ostane suverénnym štátom, rovnocenným partnerom v Európe a vo svete; každá zásadná zmena v jej zahranično-politickom smerovaní je uskutočniteľná len na základe zistenia vôle ľudu

3) Orgány štátu sú tu pre ľudí a nie naopak; v súlade s ústavou uplatňujú princíp sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky; usilujú sa o znižovanie rozdielov medzi chudobou a bohatstvom

4) Oporou štátu sú ľudia práce, osobitnú podporu si zaslúži stredná vrstva, živnostníci a drobní podnikatelia

5) Poslaním štátu je vytváranie podmienok pre pokojný život, podpora využívania tradičných zdrojov obživy – pôdy, vody, dreva, návrat základných sieťových odvetví do rúk štátu, zastavenie masového vysťahovalectva za prácou do sveta

6) Dane slúžia na krytie výdavkov štátu, ale musia pomáhať aj spravodlivejšiemu rozdeľovaniu spoločného bohatstva, a to aj minimalizovaním DPH na základné potraviny a kultúrne statky, či znížením spotrebnej dane na PHM

7) Namiesto neľudskej úžery štát podporuje drobné peňažníctvo a stredný podnikateľský stav

8) Každý má rovnaké práva a rovnakú zodpovednosť: od bezdomovca po prezidenta; akákoľvek diskriminácia – aj pozitívna – je neprípustná; drakonické zákony sa musia zmierniť; spôsob vykonávania exekúcií sa musí poľudštiť, zriadi sa štátny exekútorský úrad

9) V súlade s ústavou zdravie nemôže byť tovarom, rovnako tak vzdelanie; štát má svoje nezastupiteľné miesto v riadení školstva, dbá o rovnaký prístup ku vzdelaniu pre všetkých, dbá o objektívnu informovanosť svojich občanov

10) Štefan Harabin ako prezident bude každý týždeň tri hodiny osobne prijímať záujemcov, bude zadarmo poskytovať rady a odporúčania všetkým záujemcom z radov občanov

Judr. Štefan Harabin


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *