Video-Nebuď ako Čaputová…

0

Judita Laššáková


👉 Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame 👈


Dodržiavanie materiálneho právneho štátu je nutné aj pri osobách, ktorá nám nie sú sympatické. Dokonca u tých viac! Kultúra vyjadrovania sa k trestným veciam devalvovala hlavne a vďaka výrokom politikov, prezidentku SR nevynímajúc

V tomto príspevku by som sa chcel venovať téme materiálneho právneho štátu a jeho dodržiavania v súvislosti s osobami, ktoré nám nemusia byť sympatické. Myslím si, že je to veľmi dôležitá otázka, pretože právo by malo platiť rovnako pre všetkých, bez ohľadu na ich postavenie, popularitu alebo názory. Zvlášť v prípadoch, keď ide o trestné veci, by sme mali byť opatrní a rešpektovať zásady právneho štátu, ako je prezumpcia neviny, právo na obhajobu, nezávislosť súdnictva a podobne. Tieto zásady nie sú len formálnymi pravidlami, ale majú svoj hlbší zmysel a hodnotu. Sú zárukou toho, že nikto nebude súdený na základe predsudkov, emócií alebo politických tlakov, ale na základe dôkazov a argumentov.

Nanešťastie sa zdá, že kultúra vyjadrovania sa k trestným veciam sa v našej spoločnosti devalvovala a stratila rešpekt k materiálnemu právnemu štátu. Často počúvame výroky politikov, médií alebo verejných osôb, ktoré predstihujú súdne rozhodnutia a označujú niekoho za vinného alebo nevinného bez dostatočných dôkazov. Tieto výroky môžu mať negatívny vplyv na priebeh súdnych procesov, pretože môžu ovplyvniť svedkov, sudcov, porotcov alebo verejnú mienku. Navyše tieto výroky môžu poškodzovať dôstojnosť a reputáciu osôb, ktoré sú zapojené do trestných vecí, či už ako obvinení alebo ako poškodení. Prezidentka SR nie je v tomto smere výnimkou. Aj ona sa niekoľkokrát vyjadrila k trestným veciam spôsobom, ktorý podľa mňa nebol vhodný ani profesionálny. Napríklad keď povedala, že „sme krajina ľudí bez morálky“, alebo keď nazvala niektorých politikov „zločincami“ alebo „mafianmi“. Tieto slová nemajú miesto v ústach hlavy štátu, ktorá by mala byť garantkou ústavnosti a právneho poriadku.

Preto si myslím, že je nutné dodržiavať materiálny právny štát aj pri osobách, ktoré nám nie sú sympatické. Dokonca u tých viac! Pretože ak budeme ignorovať alebo porušovať práva tých, ktorých nemáme radi, potom sa nemôžeme čudovať, ak sa to isté stane aj nám alebo našim blízkym. Právo je tu pre nás všetkých a musíme ho chrániť a dodržiavať. Len tak si zachováme dôveru v súdnictvo a spravodlivosť.

JNS/Rudy


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Chceme vám ponúknuť alternatívny pohľad na dianie vo svete a na Slovensku, ktorý sa líši od toho, čo nám podsúvajú oficiálne zdroje. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *