21. júla 2024

Video-Štefan Harabin: Sú novinári zodpovední za svoje klamlivé výroky?

Štefan Harabin: Sú novinári zodpovední za svoje klamlivé výroky?

Zdielajte

👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈

👉Sledujte nás tiež na X. com 👈


Personálne zmeny na MV SR a ich komentovanie „presstitútmi“ a opozičnými politikmi.
Do akej miery sú novinári trestne zodpovední za svoje veľakrát klamlivé výroky? Z medzinárodných udalostí sa p. Harabín venuje konfliktu Izrael-Palestína a Ukrajina-Ruská federácia, ale aj rokovaniu medzi americkým a čínskym prezidentom na samite APEC v USA.

zvtv YT

Štefan Harabin je známy svojou kritikou médií, ktoré podľa neho šíria dezinformácie a manipulujú verejnú mienku. V tomto článku sa pokúsime analyzovať, či majú novinári nejakú zodpovednosť za svoje klamlivé výroky, a ak áno, aké sú možné dôsledky. Podľa slovenského právneho poriadku je klamstvo definované ako nepravdivé tvrdenie, ktoré je určené na to, aby niekoho uviedlo do omylu. Klamstvo môže byť trestné, ak spĺňa podmienky trestného činu pomluvy, ohovárania, podvodu alebo iného protiprávneho konania. Novinári sú povinní dodržiavať etický kódex, ktorý im ukladá povinnosť pravdivo informovať verejnosť a rešpektovať ľudskú dôstojnosť, slobodu a práva. Ak novinár poruší etický kódex, môže byť postihnutý disciplinárnymi opatreniami zo strany svojho zamestnávateľa alebo profesnej organizácie. Okrem toho môže byť novinár žalovaný za civilnoprávnu náhradu škody, ak svojím klamlivým výrokom spôsobí ujmu na cti, dobrom mene, povesti alebo inom práve inej osoby. Z toho vyplýva, že novinári sú zodpovední za svoje klamlivé výroky, a to nielen morálne, ale aj právne. Preto by mali byť opatrní a overovať si pravdivosť svojich informácií, aby neohrozili svoju profesionálnu reputáciu a nevystavili sa riziku súdnych sporov.

Na záver by som chcel povedať, že Štefan Harabin je zaujímavou osobnosťou slovenskej justície, ktorá má svojich priaznivcov aj odporcov. Jeho názory sú často provokatívne a kontroverzné, ale to neznamená, že si nezaslúži rešpekt a ochranu pred klamstvami a pomluvami. Novinári by mali byť zodpovední za svoje výroky a dodržiavať etiku svojho povolania.

Rudy/JNS



Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme



Discover more from Jednotné nezávislé Slovensko

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *