23. apríla 2024

Jančkárová a „jej fakty“. Akýsi Dubéci (PS), čo slovo, to nezmysel!

0

Jančkárová a „jej fakty“


👉Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame👈


Marta Jančkárová (MJ) v ostatnom RTVS v O 5 minút 12 opäť mediálne „excelovala“.

To sa jednoducho nedá prehliadnuť! To je tak do oči bijúce, že sa s tým resp. s ňou niečo robiť musí!

Nedá sa prehliadnuť, ako buď nie je profesionálne pripravená na jednotlivé témy,  pritom nemá absolútne všeobecný prehľad o zahraničnej politike alebo, čo je ešte horšie, robí to zámerne a vedome.

V štúdiu mala absolútne neskúseného poslanca za PS Martina Dubéciho, ktorý čo slovo, to nezmysel!

Takže jemu sa nemienim ani slovkom venovať – čistá strata času! A ministra zahraničných vecí SR – Juraja Blanára. Samozrejme, že MJ neústale šila len a len do Blanára, Vlády SR a celej dnešnej vládnej koalície!

A robila to podľa môjho názoru totálne, aleže brutálne neprofesionálne, tzv. na mediálneho hulváta!

Voči Blanárovi sa počas celej relácie dopúšťala nemiestnych poznámok a konštatácií svojich „faktov“, ktoré nevedela nijako podložiť, keď sa jej Blanár pýtal odkiaľže to berie! Kde na to chodí? Ba dokonca ju raz upozornil na to, aby si danú tému naštudovala, na čo MJ reagovala neadekvátne podráždené.

„Na pobavenie“ bolo však to, že v ďalšej komunikácií, už komunikovala to a tak, ako ju na to Blanár nielenže upozornil, ale aj faktami podložil!

Za všetky tieto jej prešľapy, podľa mňa manipulácie s divákmi (vedomé?) spomeniem tu najvypuklejšiu, kde sa rozumnému a rozhľadenému divákovi v danej problematike, musel nad MJ doslova rozum zastavovať!

Na rad prišla téma, že dôvodom dnešnej  ruskej vojenskej prítomnosti na území Ukrajiny je aj to, hlavne to (!), že RF už dlhodobo upozorňovala Západ a predovšetkým USA, že rozširovanie NATO ďalej na východ, je pre nich neakceptovateľné a úplná červená čiara je v tomto práve Ukrajina!

Blanár o tom hovorí takto: – „…pred rozpadom Sovietskeho zväzu boli dané garancie pánovi Gorbačovovi, ale neboli dané písomne, že sa Severoatlantická aliancia nebude rozširovať na Východ. Udialo sa to. Deväť krajín sa rozšírilo, ale pre nich pre Ruskú federáciu je červenou čiarou rozširovanie NATO o Ukrajinu, pretože by ju mali hneď na hraniciach a toto je pochopiteľné z hľadiska medzinárodného politického vnímania to čo sa tu deje. Pretože rovnako by sa nepáčilo, som o tom presvedčený Spojeným štátom americkým keby Ruská federácia si založila základne v Mexiku a začala by tam vytvárať nejaké aktivity. Len si spomeňte na Karibskú krízu, keď na Kube Sovietsky zväz chcel vtedy rozložiť jadrové zbrane a skončilo to takmer 3. svetovou vojnou…“

A na toto MJ zareagovala takto vysoko mediálne neprofesionálne, mediálne nepripravená, veci neznalá, veci mala nenaštudované a hovorí toto – „Čo sa týka toho prísľubu, ne prísľubu, že rozširovať, nerozširovať NATO smerom na Východ je pravda, že niektorí politici sa v tom čase tak vyjadrili . Na druhej strane sám Michail Gorbačov poprel, žeby existovala akákoľvek takáto dohoda, že sa nemá rozširovať NATO…“ – https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/453989#3306 53:00 až 56:00 minúta.

Niečo neskutočné!

Na to jej Blanár oponoval otázkou – „Najskôr ešte pani redaktorka. Podľa čoho súdite, že sám Gorbačov povedal, že také niečo sa neudialo?“

MJ mu skáče do reči takto – „Z osobných zdrojov“

Blanár: – „Z osobných zdrojov? Musíte mi to ukázať“

MJ: – „Z osobných.“

Blanár: – „ pán Gorbačov povedal, že požiadal Busha o to, že sa nebude rozširovať NATO na Východ. Dokonca sú o tom aj záznamy z tých rokovaniach…“

MJ mu skáče do rečí – „Sám ste povedali, že neexistujú písomné dohody. Na toto so myslela“

Blanár pokračuje. – „Vy ste povedali, že samotný Gorbačov to spochybnil takéto niečo…“

MJ opäť skáče Blanárovi do reči – „Poprel žeby bola dohoda. Čo je fakt. Neexistuje písomná dohoda.“

Blanár pokračuje – „Nepoprel to, že ten prísľub bol Gorbačovovi daný a Vy ste to dali v tej pozícií, že nebodaj Gorbačov poprel žeby sa o tom rozprávalo.“

MJ opäť už nervózne skáče – „Sám ste povedali, že neexistuje dohoda…“

MJ sa riadne zamotala…

Takto z pozície moderátora RTVS manipulovať verejnou mienkou!

Nech MJ dokáže, nech dokladuje akýkoľvek výrok Michaila Gorbačova (žiaľ už nebohého), zo svojich „osobných zdrojov“, žeby sa bol takto vyjadril, že nedostal pri rokovaniach s americkou stranou (na výletnej lode Maxim Gorkij pri brehoch Malty 2. decembra 1989 – George H. W. Bush) takýto ústny prísľub!

Lebo on ho dostal!

A dokonca o tomto informoval Denník N a ten teda pre MJ nie je, predpokladám, predstaviteľom dezinfoscény, TU v tomto článku zo dňa 17. decembra 2017 pod názvom  „ Odkaz MMŠ: O archívoch, podľa ktorých Západ ubezpečoval Rusov, že NATO sa rozširovať nebude“ –   https://dennikn.sk/975380/odkaz-mms-o-odtajnenych-archivoch-podla-ktorych-politici-zapadu-ubezpecovali-v-roku-1990-rusov-ze-nato-sa-rozsirovat-smerom-na-vychod-nebude/

A čo bude pre samotnú MJ ešte väčším prekvapením je to, že autorom tohto článku je otec šéfa PS – M. M. Šimečka!!!

V článku sa jasne konštatuje toto – „Hlavnou témou roka 1990 bolo zjednotenie Nemecka, ktoré presadzoval kancelár Helmut Kohl, pričom Gorbačov sa takého kroku veľmi obával. Kohl mu teda ponúkol dva možné ústupky: buď že sa zjednotené Nemecko vzdá členstva v NATO, alebo že zostane členom naďalej (vrátane svojej novej východnej časti), ale NATO sa nebude rozširovať o ďalšie štáty vo východnej Európe, ktoré sa práve zbavili komunistických režimov – a pokúšali sa zbaviť aj ruského vplyvu.

Gorbačov si vybral druhú podmienku a súhlasil so zjednotením Nemecka. Po celý rok (a časť roku 1991) prakticky všetci západní politici Gorbačova ubezpečovali, že NATO sa rozširovať nebude. Napríklad americký minister zahraničia James Baker Gorbačovovi 18. mája 1990 povedal: „Naším cieľom nie je oddelenie východnej Európy od Sovietskeho zväzu. (…) Máme záujem na budovaní stabilnej Európy spolu s vami.“

A ešte predtým Baker písal Kohlovi: „Rozšírenie NATO by bolo určite neprijateľné.“

Z odtajnených dokumentov vyplýva, že Gorbačov sa nechal presvedčiť, že Západ neuvažuje o rozšírení NATO, a preto súhlasil so zjednotením Nemecka. Bol zároveň presvedčený, že Nemecko bude hlavným motorom zjednocovania Európy, do ktorej bude jedného dňa patriť aj Rusko.

Upokojilo ho napríklad vyhlásenie vtedajšieho šéfa NATO Manfreda Wörnera v júli 1990, že 13 zo 16 členských štátov NATO je proti rozširovaniu Aliancie.“

Tu dokonca M.M. Šimečka dáva link na originál článok resp. dokument z ktorého čerpal – pozri TU – https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

pod názvom v preklade – „Rozšírenie NATO: Čo počul Gorbačov – Odtajnené dokumenty ukazujú bezpečnostné záruky proti rozširovaniu NATO sovietskym vodcom od Bakera, Busha, Genschera, Kohla, Gatesa, Mitterranda, Thatchera, Hurda, Majora a Woernera“ – pozri dobové foto – https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/thumbnails/image/4_1.jpg

Dávam tento dokument MJ do pozornosti!

Prosím naštudovať od A po Z a potom predstúpiť pred slovenskú verejnosť, hlavne pred tú našu, už Západom/USA zmanipulovanú (narodenú tesne pred alebo tesne po novembri 1989), ukloniť sa, ospravedlniť sa a odísť z RTVS na dobro!!!

Viac k tomu, teda aj k „osobným zdrojom“ MJ, nemám čo dodať!

P.S.:

Pre MJ a všetkým tým, čo jej uverili, že Michail Gorbačov sa nikdy nevyjadril o tom, žeby dostal od Západu/USA záruky o nerozširovaní NATO ďalej na Východ po zjednotení Nemecka, odcitujem len veľmi malú časť z predmetného rozsiahleho dokumentu, z ktorého pri písaní svojho článku vychádzal aj M.M. Šimečka, že – „Baker Gorbačova ubezpečil, že „ani prezident, ani ja nemáme v úmysle vyťažiť z prebiehajúcich procesov žiadne jednostranné výhody“ a že Američania pochopili, že „nielen pre Sovietsky zväz, ale aj pre ostatné európske krajiny je dôležité mať garancie, že ak si Spojené štáty zachovajú svoju prítomnosť v Nemecku v rámci NATO, ani centimeter súčasnej vojenskej jurisdikcie NATO sa nerozšíri východným smerom. (Pozri dokument 6)“

Tak sa už konečne spamätajte vy všetci, čo neustále šírite hoax, dezinformáciu, blud na čele s Čaputovou, že terajší vojenský vpád vojsk RF na územie Ukrajiny nebol ničím vyprovokovaný!

Bol vyprovokovaný a to dlhoročnou provokáciou ihneď od dátumu, kedy sa NATO začalo rozširovať smerom na Východ o štáty bývalého Sovietskeho bloku!!!

Žiaľ aj o Slovensko a teraz sme naozaj v bezpečnostnom ohrození, jasne tým, že sme tiež členmi tohto vojenského paktu! (Je načase začať rokovania o rozpade NATO a novom bezpečnostnom usporiadaní sveta, ktoré bez RF a Číny nebude možné!)

Mier mohol byť už dávno, ak by USA a Západ aspoň raz dodržali slovo a minimálne aj po tom, kedy sa v tureckom Istanbule už v marci 2022 delegácie UA a RF dohodli na znení mierovej dohody, ak by do Kyjeva nezavítal vojnový štváč Boris Johnson (pravdepodobne po dohode s USA/Bidenovou administratívou), že žiaden Mier sa s RF nebude podpisovať a že sa bude bojovať!!!

NASTAL ČAS, ABY SA KONEČNE SLOVÁCI DOZVEDALI Z OBRAZOVIEK RTVS PRAVDU NA ZÁKLADE FAKTOV A DôKAZOV

Autor: ferro


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *