24. júla 2024

Pokuta 200 miliónov + 1 milión€/deň za odmietnutie nelegálnych migrantov.

Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur a penále vo výške jeden milión eur za každý deň omeškania za nedodržanie rozsudku, oznámil súdny dvor EÚ.

Zdielajte

Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur a penále vo výške jeden milión eur za každý deň omeškania za nedodržanie rozsudku, oznámil súdny dvor EÚ.

  • Budapešť nezaviedla migračné opatrenia, ktoré žiadal súd už vo svojom verdikte z decembra 2020.
    Podľa súdu sa Maďarsko úmyselne vyhýba uplatňovaniu spoločnej politiky Únie ako celku, čo predstavuje bezprecedentné a mimoriadne závažné porušenie práva Únie.
  • Súdny dvor v decembri 2020 rozhodol, že Maďarsko nedodržalo pravidlá týkajúce sa napríklad postupov pri poskytovaní medzinárodnej ochrany a navrátení nelegálne sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.
  • Pochybenia sa podľa súdu týkali konkrétne nezákonného zadržiavania žiadateľov o medzinárodnú ochranu v tranzitných zónach alebo nedodržania ich práva zostať na maďarskom území do konečného rozhodnutia o odvolaní proti zamietnutiu ich žiadosti

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) oznámil, že Maďarsko musí zaplatiť pokutu vo výške 200 miliónov eur a ďalšie penále vo výške jeden milión eur za každý deň omeškania. Toto rozhodnutie je reakciou na to, že Budapešť nezaviedla migračné opatrenia, ktoré súd požadoval už vo svojom verdikte z decembra 2020.

Podľa súdneho dvora sa Maďarsko úmyselne vyhýba uplatňovaniu spoločnej migračnej politiky EÚ, čo je považované za bezprecedentné a mimoriadne závažné porušenie práva Únie. V decembri 2020 súd rozhodol, že Maďarsko nedodržalo pravidlá EÚ týkajúce sa postupov pri poskytovaní medzinárodnej ochrany a navrátení nelegálne sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pochybenia sa týkali konkrétne nezákonného zadržiavania žiadateľov o medzinárodnú ochranu v tranzitných zónach a nedodržania ich práva zostať na území Maďarska do konečného rozhodnutia o odvolaní proti zamietnutiu ich žiadosti. Toto rozhodnutie súdu zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania spoločných pravidiel a zásad EÚ v oblasti migrácie.

[monsterinsights_popular_posts_widget]

Preklad : Maďarsko dostane podľa dnešného rozhodnutia Európskeho súdu jednorazovú pokutu 200 miliónov + 1 milión eur denne za neumožnenie vstupu nelegálnych migrantov.

Rozhodnutie je poburujúce a neprijateľné. Finančnému vydieraniu bruselských byrokratov neustúpime! Budeme chrániť hranice a chrániť maďarský ľud!

Zdroje:
(1) Súdny dvor EÚ rozhodol: Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur …. https://www.cas.sk/clanok/2936667/sudny-dvor-eu-rozhodol-madarsko-musi-zaplatit-pokutu-200-milionov-eur-a-to-nie-je-vsetko/.
(2) Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur | TREND. https://www.trend.sk/spravy/sudny-dvor-eu-udelil-madarsku-pokutu-200-milionov-eur-nedodrzanie-rozsudku.
(3) Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur a penále vo výške jeden …. https://dennikn.sk/minuta/4046163/.
(4) Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur za nedodržanie rozsudku …. https://www.aktuality.sk/clanok/MRb1gR2/madarsko-musi-zaplatit-pokutu-200-milionov-eur-za-nedodrzanie-rozsudku-nariadil-sudny-dvor-eu/.Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. ĎakujemeDiscover more from Jednotné nezávislé Slovensko

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *