24. júla 2024

Rozpory medzi oslavovanými ideálmi a historickou realitou.

Rozpory medzi oslavovanými ideálmi a historickou realitou

Zdielajte

Autor článku sa zaoberá témami s ironickým a kritickým tónom, poukazujúc na rozpory medzi oslavovanými ideálmi a historickou realitou.

  • Independence Day USA: Kritika osláv 4. júla v USA, ktoré podľa autora ignorujú historickú realitu otroctva a bohatých otrokárov medzi zakladateľmi národa.
  • Bikiny a Móda: História bikín od ich predstavenia v roku 1946, ich pomenovanie podľa atólovej bomby a vplyv na módu a spoločnosť.
  • Slovenské Sviatky: Diskusia o slovenských štátnych sviatkoch, vrátane kritiky ich súčasného vnímania a osláv.
  • Historické Postavy: Pohľad na historické postavy ako sv. Cyril a Metod a ich vplyv na slovenskú históriu a kultúru.

Máme tu takú pozoruhodnú kumuláciu sviatkov, nedá mi, aby som sa k nim nevyjadril kritickými komentármi – jednak, aby som ich pripomenul a druhak, aby som poopravil ich demagogickú interpretáciu…

4.7. v U.S.A. vo veľkom oslavujú Independence day – ich najvýznamnejší sviatok, pripomínajúci vyhlásenie nezávislosti 13 anglických kolónii od Anglicka v Philadelphii 4.7.1776. V deklarácii sú samé kvetnaté slová o demokracii, právach a slobode – otrokárov! Keďže pod ňou sú podpísaní prevažne bohatí otrokári a netýkala sa ich otrokov! Ako vieme, otroctvo bolo v U.S.A. oficiálne zrušené až v roku 1865 po skončení občianskej vojny (Lincolnov dekrét z roku 1863 nemal náležitú účinnosť – šlo len o nezáväznú propagandistickú deklaráciu…)

Čiže od tohto termínu mohli miestni statkári, akými bol aj napr. Washington, či Jefferson , zotročovať svojich čiernych otrokov a pokračovať v olupovaní Indiánov o krajinu vo vlastnej réžii a nemuseli platiť dane do Londýna… Takže bacha na tých, ktorí stále kvákajú o slobode! Je síce veľmi pravdepodobné, že im o slobodu naozaj ide – ale o tú vašu!!! Pravda, pozor, dnes nemajú ľudia železné okovy, ale ekonomické!!! Tak je zotročená aj celá naša republika, keď musí najprv odviesť dane do EÚ a potom ich dranká od byrokratov EÚ nazad, že na podporu programov…! To nehovorím o bankových pôžičkách, všakáno…

Dňa 5.7.1946 Ing. Réard predstavil v Paríži svoje „ešte menšie plavky na svete“

, ktoré nazval Bikiny, keď tromfol kolegu Heima, ktorý pretým v máji predstavil dvojdielne plavky Atome so sloganom „najmenšie plavky na svete“. Keďže šlo o skutočnú módnu bombu, tak mali takéto bombastické bombové názvy – v tej dobe bola atómová bomba hitom a atol Bikini, na ktorom sa skúšala, bol týmto neslávne slávny… (Pozitívny náhľad na atómovú bombu však ľudia na Západe stratili, keď v roku 1949 takú odpálili aj v CCCP a uvedomili si, že teraz sa aj oni môžu usmažiť v atómovom pekle!)

Pravda, spočiatku sa ohľadne nehanebných plaviek pre nehanbiace sa ženy nič nedialo, teda okrem odporu ctihodných bojovníkov za slušnosť proti nim, ale potom prišla v roku 1957 Bardotka v bikinách vo filme a bolo to! Oslobodenie ženských pupkov! Pupky von! Každá dievčina ten svoj konečne vytasila po dlhých takmer 2.000 rokoch, keď museli ženy túto partiu skrývať. Bikiny totiž boli dámskym odevom v antickom Grécku a Ríme, ako dokazujú mozaiky! Ale potom prišli tí ctihodní bojovníci za slušnosť a pupky museli zaliezť pod hrubú vrstvu šiat…

O rozmach bikín sa postaral aj vitamín D 

– keď ho vedci konečne objavili a keď zistili, že telo si ho robí aj samo a to pri opaľovaní sa – čo bolo príjemnejšie, ako hltať nejaký rybí tuk, všakáno… Takže ľudstvo sa odhalilo a grilovalo sa s nadšením na Slnku – hovorilo sa tomu aj „chytanie bronzu“ – kým sa nezistilo, že Slnko je vlastne tiež atómová bomba a že robí rakovinu kože, čo ukončilo 2. dobu bronzovú…! A vôbec, potom tie ženy vyzerali komicky, keď mali tie plavky doslova vypálené na koži! Pritom stačilo málo – mohli používať aspoň tzv. monokiny – teda hore bez, ale tento vynález z roku 1964 si ženy akosi nevšimli, hlupane jedny! Pravda, tie najchytrejšie chodili rovno na nudistické pláže, ale žiaľ, takých žien nebolo veľa a tak je tomu u nás doteraz…

…a toto sú moderné zodpovedné chytré ženy, ktoré vedia, že plavkami by len zaťažovali životné prostredie!

5.7. si pripomíname najvýznamnejší štátny sviatok zasa tu, na Slovensku

– akurát ako kto, všakáno… Mnohým je tento sviatok ukradnutý! U nás nebehajú deťúrence so štátnymi vlajkami, či jej motívmi na šatách ako v U.S.A. – u nás je vlastne používanie štátnej vlajky občanmi zakázané! Teda v princípe je nežiadúce prejavovať svoju národnú hrdosť, čo ale mnohým občanom ani nevadí… Mnohí sa hanbia za to, že žijú v tomto štáte, teda okrem pár politikov, ktorí si z toho najvýznamnejšieho národného sviatku urobili komornú oslavu…

Pripomínajú si tzv. príchod vierozvestcov sv. Cyrila/Konštantína a sv. Metoda – spolupatrónov Európy. No toto je akurát názorná ukážka demagógie a dezinterpretácie udalosti, ktorá sa stala v roku 863! Títo tzv. solúnski bratia sem „Vieru“ nepriniesli ako prví – boli tu predsa misionári z Írska, franskí kňazi a ten slávny tzv. Byzantský/Slovenský dvojkríž sem importovali už Vandali, ktorí prijali tzv. ariánstvo a ktorí ho neskôr roztrúsili po strednej Európe cestou na západ, keď cez Tunisko prišli až do Ríma! Však hľa, na Západe je skôr známy ako tzv. lotrinský kríž! Tam sa dokonca stal symbolom francúzskeho odboja v WW2! Z Lotrinska pochádzal aj manžel Márie-Terézie, ktorí sa iste podivoval, že sa nachádza aj na erbe Uhorska – no on Uhrom iste nebol!

Spomínate na inštaláciu jazdeckej sochy „kráľa starých Slovákov“ na Hrade, ktorú spolufinancoval aj Fico?

Socha Svätopluka mala na erbe tiež dvojkríž, ale taký že rovnoramenný, ale po protestoch „demokratickej verejnosti“ ho dal vtedajší predseda NR SR Sulík zadeklovať s tým, že táto rovnoramenná verzia kríža, rovnaká ako na erbe Nitry, ktorej Svätopluk tiež „kniežatoval“ za mlada, je symbolom fašistického vojnového Slovenska! Akosi si však nikto nevšíma, že podobu takého istého „Svätopluka“ na koni s takým istým krížom majú v štátnom znaku v Litve – ale to nikomu nevadí…! Kým ten náš jazdec s rovnoramenným krížom je symbol fašizmu – v Litve je symbol miestnej národnej demokracie!!! Zaujímavé je, že Fico ten krycí plech už nedal odstrániť, keď NR SR zasa dobil, vlastenec jeden… (Takého jazdca mali v erbe aj v Bielorusku, ale Lukašenko ho zrušil. Ide vlastne o pôvodné územie Vandalov!)

…akurát miesto zelenej je modrá…, inak celá Nitra!

Samozrejme, že treba spomenúť i ten fakt, že Cyril a Metod priniesli aj niečo iné, ako byzantský rítus – Cyril predsa vytvoril pre novú národnú cirkev nové písmo – hlaholiku a preložil do neho časti Biblie! („Proglas“ poznáte…) Macedónčina, známa aj ako „staroslovienčina“, sa tak stala 4 biblickým jazykom po hebrejčine, gréčtine a latinčine. Sa teda tak píše, pričom sa zabúda na autochtónnu arménsku cirkev, ktorá existuje už od roku 301…

Už vidím, ako kde-kto protestuje proti výrazu „macedónčina“, ale oní „solúnsky bratia“ predsa prišli so Solúne, ktorá je macedónska – to len pred storočím ju dobili Gréci a okupovaný Solún je dnes Théssaloniki – hl. mesto gr. provincie Kedriki Makedonia! (Okupácia macedónskeho územia Grékmi a okupácia gréckeho územia Turkami ale veľmoci nejako nevzrušuje…) Ich originálne texty majú od slovenčiny veru ďaleko…!

No a čo si ale budeme nahovárať – to jeho hlaholické písmo bol dobrý aušus! 

Nepraktické, so zdĺhavým písaním. Jeho dizajn pripomínal dizajn modernej stoličky – ktorá pekne vyzerá, ale nedá sa na nej sedieť! S týmto písmom sa nedalo písať a tak sa prešlo na iné, známe ako cyrilika, ale to sv. Cyril vôbec nevytvoril!

No a sv. Metod? Tak ten nevynašiel metodiku, ako by sa zdalo. Grécke slovo „methodos“ znamená „cesta za niečím“, od toho je teda to slovo metodika, čo znamená viac-menej to isté. Metod bol v skutočnosti pôvodne právnik a ako vieme, priniesol nám nové právo, kresťanské – teda pre nás nové – Zakon sudnyj ľudem, taký civilný zákonník – potierajúci hlavne pohanstvo, všakáno… Človek by povedal, že Metod ako „prvý slovenský právnik“ bude snáď patrónom a vzorom slovenských právnikov – ale vidíme, že im je rovno ukradnutý! Rovnako tak mnohým aj zákonnosť, všakáno – mnohí ako keby sa učili právo len na to, aby ho mohli účinnejšie obchádzať! No nebudem menovať, že kto, ale zoznam by bol dosť dlhý ako z ľavej, tak aj z pravej strany politického spektra!

Pripomeniem ešte, že tento sviatok chcel zrušiť ten slovensky hovoriaci Nemec narodený na Slovensku, ktorý to dotiahol až na predsedu NR SR

– kde nás ochránil pred symbolmi fašizmu a neskôr nás ochránil pred ruskou vakcínou a Matovičom, a ktorý je teraz na ceste za klokanmi. Ten je exemplárnym dôkazom, že Slováka nerobí Slovákom ani to, že sa tu narodí, ani to, že hovorí slovensky, ani to, že tu býva, ani to, že zastáva vysoké štátne funkcie – ale v prvom rade tá že kultúrna nadstavba – to povedomie o národe, jeho histórii! No hlavne je to práca pre túto vlasť a nie nejakú inú! Ale ak sa pozrieme na našu politickú scénu, tak takýmito Pseudoslovákmi sa to tam len hemží!!! Pokrytecky sa najhorlivejšie vydávajú za Slovákov ako zlá burina, nanucujúc sa ako naši národní vodcovia! Ich strany majú slovo Slovenský/-o, no ich cieľom nie je pozdvihnúť Slovensko, ale Pokoriť Slovensko! Nepočúvajte, čo hovoria, ale čo robia! A pre koho!


S tým súvisí aj ďalší sviatok – Den upálení mistra Jana Husa, ktorý patrí k veľkým sviatkom u našich zamoravských susedov, pripomínajúci pekelnú, priam atomickú smrť ich národného mučeníka Husa dňa 6.7.1415 – kedy bol na hranici v Kostnici atomizovaný ohnivým žiarom. (Apropos – meno Hus bola prezývka narážajúca na jeho vzhľad – bol totiž malý , tučný a ugáganý! Zabudnite na demagogické ctihodné filmové verzie!) V katolíckom Slovensku je tento „najväčší český kacír“ ignorovaný – pritom práve on by nám mal byť príkladom! Takto sa bojuje ako za skutočné kresťanstvo, tak za nezávislosť národa! Takto sa za pravdu horí! Ale žiaľ, funguje skôr ako výstraha, že takto dopadne každý, kto sa bude protiviť veľmociam! Tož, ale keď nebude národ nič robiť pre to, aby bol, tak proste nebude!!!

Autor: karpaticDovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. ĎakujemeDiscover more from Jednotné nezávislé Slovensko

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *