25. februára 2024

Čaputovú vyznamenali za pomoc pri ovládnutí Európy Nemeckom ?

0
Čaputovú vyznamenali za pomoc pri ovládnutí Európy Nemeckom

Čaputovú vyznamenali za pomoc pri ovládnutí Európy Nemeckom

31. augusta 2023, medvedar

Čaputová ako jedna z mála lénnych „panovníčok“ ne-nemeckého pôvodu dostala včera metál pomenovaný po Ottovi Veľkom, cisárovi Nemeckej rímskej ríše /zvanej neskôr aj ako Svätá ríša nemeckého národa/. Vyznamenanie Nemci udeľujú ľuďom, ktorí pri svojom vládnutí v nových moderných podmienkach pokračujú v úsilí započatom nemeckým cisárom Ottom Veľkým. Aj od pani Čaputovej ako vzornej pro-nemeckej lénnej vládkyne sa očakáva predovšetkým, že pri výkone svojej funkcie bude:

  • pracovať na zjednocovaní nemeckých resp. európskych „kmeňov“ do jednotného veľkogermánskeho paneurópskeho celku,
  • bojovať proti separatizmu vládcov jednotlivých lénnych regionov a vystupovať za čo najužšiu centrálnu vládu „germánskej európy“,
  • presadzovať centralizáciu cirkví a hodnotovo jednotný model germánskoeurópskeho duchovna,
  • zasadzovať sa za rozširovanie germánskoeurópskeho cisárstva smerom na severovýchod /Slovania/, na juh /Stredozemie/ a na juhovýchod / býv. Byzancia/,
  • budovať silnú armádu, schopnú získať a udržať nadvládu Keltogermánov nad celou Európou,
  • neustále centralizovať a rozširovať byrokratický aparát, schopný zabezpečiť podriadenosť regionov centrálnej vláde germánskoeurópskeho cisárstva,
  • potlačiť akékoľvek vzbury proti nemeckorímskemu európanstvu, napr. vzbury odbojných Maďarov, koketujúcich s barbarským Východom /Otto tak príkladne porazil Maďarov pri Lechu v r. 955; dnešok si asi vyžiada, aby Maďari dostali ďalšiu lekciu á la Lechfeld/….

Germánski dominátori Európy toho od pani Čaputovej žiadajú pomerne veľa. Ona to však s podporou slniečkárskej dynastie Sorosovcov /z ktorej duchovne pochádza/ bezpochyby zvládne. Môžbyť sa na konci svojho panovania dočká aj ďalších nemeckých vyznamenaní. Napríklad Veľkého kríža železného kríža. Možno aj s dubovou ratolesťou.

Celoeurópske keltskogermánske cisárstvo sa tak aj zásluhou včerajším vyznamenaním vhodne motivovanej pani Čaputovej bude rozvíjať ku svetlým zajtrajškom tisícročnej eurogermánskej ríše.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *