26. mája 2024

Video-Občiansky matičný protest proti nekultúrnym aktivitám na kultúrnej pôde Divadla P. O. Hviezdoslava.

0
Občiansky matičný protest proti nekultúrnym aktivitám na kultúrnej pôde Divadla P. O. Hviezdoslava.

Občiansky matičný protest proti nekultúrnym aktivitám na kultúrnej pôde Divadla P. O. Hviezdoslava.

  • Občiansky matičný protest je iniciatíva občanov, ktorí nesúhlasia s nekultúrnymi aktivitami na kultúrnej pôde Divadla P. O. Hviezdoslava.
  • Nekultúrne aktivity zahŕňajú napríklad vulgarizmy, obscénne gestá, urážanie náboženských symbolov a hodnôt, propagáciu extrémizmu a násilia.
  • Občiansky matičný protest si kládol za cieľ upozorniť na tieto problémy a vyzvať zodpovedné orgány, aby prijali opatrenia na ochranu kultúrnej pôdy a verejnej morálky.
  • Občiansky matičný protest sa konal 6. septembra 2023 pred Divadlom P. O. Hviezdoslava a zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok ľudí.
  • Občiansky matičný protest bol pokojný a rešpektujúci, bez akýchkoľvek incidentov alebo provokácií zo strany účastníkov alebo divadelníkov.
https://www.youtube.com/live/DjffRl36Bl8?si=fMX9Lx80eNStPniI

V posledných dňoch sa v médiách objavili správy o občianskom matičnom proteste proti nekultúrnym aktivitám na kultúrnej pôde Divadla P. O. Hviezdoslava. Tento protest sa konal 5. septembra pred divadlom, kde sa zhromaždili desiatky ľudí, ktorí vyjadrovali svoj nesúhlas s predstavením „Nech žije Matička!“, ktoré podľa nich znevažuje slovenskú históriu, kultúru a národné symboly.

Protestujúci niesli transparenty s heslami ako „Matica nie je na predaj“, „Za našu Maticu, za našu vlasť“ alebo „Divadlo P. O. Hviezdoslava – hanba Slovensku“. Podľa organizátorov protestu je predstavenie „Nech žije Matička!“ urážkou slovenského národa a jeho materskej inštitúcie – Matice slovenskej, ktorá bola založená v roku 1863 a odvtedy sa zaslúžila o rozvoj slovenskej literatúry, jazyka, vzdelania a kultúry.

Na druhej strane, tvorcovia a herci predstavenia tvrdia, že ide o satirickú komédiu, ktorá má za cieľ poukázať na absurditu niektorých historických a súčasných situácií, ktoré sa týkajú slovenskej identity a politiky. Podľa nich je predstavenie „Nech žije Matica!“ poctou Matice slovenskej a jej významu pre slovenský národ, no zároveň je to aj kritika jej skostnatenosti a nekritickosti voči niektorým spoločenským javom. Tvorcovia a herci predstavenia sa odvolávajú na slobodu umeleckého prejavu a tvorivosti a odmietajú akékoľvek cenzúru alebo zastrašovanie zo strany protestujúcich.

Tento konflikt medzi občianskym matičným protestom a divadelným predstavením „Nech žije Matička!“ je príkladom toho, ako sa v spoločnosti stretávajú rôzne názory a hodnoty, ktoré sa týkajú národnej identity, histórie a kultúry. Je to tiež príkladom toho, ako sa využíva umenie ako prostriedok komunikácie, provokácie a reflexie. Otázka je, ako sa dá nájsť spoločná reč medzi týmito rozdielnymi pohľadmi a ako sa dá zabezpečiť dialóg a rešpekt medzi rôznymi skupinami občanov.

JNS/ Tu a Teraz YouTube


S pánom predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a vedením MS, protestujeme spolu s množstvom ľudí proti urážkam progresívnych liberálov na adresu literárneho velikána P.O. Hviezdoslava, ktorý bol predsedom aj Matice slovenskej.

Je povinnosťou nás všetkých postaviť sa za slovenskú kultúru a naše krásne Slovensko. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v hojnom počte a nenechali sme sa vyprovokovať ani výtržníkmi.
~ Tomáš Taraba, poslanec NR SR, SNS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *