Spreneverila sa Strana európskych socialistov svojim vlastným princípom?

0

Spreneverila sa Strana európskych socialistov svojim vlastným princípom?


👉 Napriek ustavičnej cenzúre na FB, sa snažíme byť s Vami v kontakte. Sledujte nás na telegrame 👈


 Autor textu: Zora Macko

Strana európskych socialistov zverejňuje na svojej webstránke, že vraj, citujem: (Použila som “google translate” ich textu zverejneného v angličtine do slovenčiny.)

Ďalej na svojej webstránke zverejňujú, že

Naším poslaním je, aby Európa pracovala pre svojich ľudí. Ako hlavná politická sila definujeme a prijímame spoločné politiky na podporu ekonomickej, sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, základných práv a lepšieho života pre každého.

Ďalej

Sme milióny podporovateľov, ktorí pracujú pre pokrokovú budúcnosť a pomáhame voliť socialistov a demokratov v celej Európe do vlád štátov a inštitúcií EÚ.

Pracujeme na posilňovaní sociálnej demokracie v EÚ a jej členských štátoch budovaním európskeho povedomia, zastupovaním politickej vôle občanov, vedením európskych inštitúcií a predložením európskych volebných kampaní so spoločným kandidátom a hodnotami.

Od nášho založenia v roku 1992 naše hnutie naďalej spája progresívnych ľudí a formuje lepšiu budúcnosť pre Európu.

Po prvé, mám trošku problém so slovami, “pomáhame voliť”. Namiesto toho si myslím by bolo adekvátnejšie povedať, snažíme sa získať hlasy oprávnených voličov z celej Európy. A potom aj rešpektovať výsledky demokratických a slobodných volieb. O tomto je demokracia.

Nie je “zastupovaním politickej vôle občanov”, v origináli „representing citizens’ political will„, čo tvrdí Strana európskych socialistov na svojej webstránke práve rešpektovanie výsledkov demokratických a slobodných volieb?

Strana Smer-SSD vyhrala parlamentné voľby a aby mohla vládnuť, musí mať podporu aspoň 76 poslancov v parlamente.

Strana európskych socialistov vo svojich stanovách ustanovuje, vraj

presadzovať rovnosť, feminizmus, rozmanitosť a rovnaké zastúpenie v spoločnosti, politike a na všetkých mocenských pozíciách, ako aj v našich vnútorných orgánoch a stretnutiach, najmä pre ženy a mladých ľudí, a podporovať ich aktívnu účasť;

Ak Strana európskych socialistov tvrdí, že vraj presadzuje rovnosť, rozmanitosť a rovnaké zastúpenie v spoločnosti, prečo je vadí, že si slováci vo svojej vlastnej krajine chcú ctiť svoj etnický pôvod a pestovať svoj jedinečný rodný jazyk? Nepovažuje snáď Strana európskych socialistov občanov Slovenska za plnohodnotných občanov Európy?

Ďalej Strana európskych socialistov vo svojich stanovách ustanovuje, vraj

podporovať výmeny a kontakty s európskymi odborovými zväzmi, profesijnými organizáciami, spolkov, družstiev, iných predstaviteľov občianskej spoločnosti a iných socialistických a sociálnych demokratické organizácie;

Veď na Slovensku je to práve strana Smer-SSD, ktorá má silný sociálny dialóg s odborovými zväzmi, profesijnými organizáciami, spolkami, družstvami , či inými predstaviteľmi občianskej spoločnosti.

***

Akceptovanie výsledkov volieb je jedným zo 14 princípov demokracie. Strana európskych socialistov nemá absolútne žiadne právo diktovať občanom Slovenskej republiky, ako a koho majú voliť. Také niečo by bolo diktatúrou a to sme my už na Slovensku mali.

Voľby vyhral Smer-SSD a je právom aj zodpovednosťou tejto politickej sily vytvoriť vládu na Slovensku takú, ktorá bude pracovať pre svojich ľudí, teda pre svojich občanov na podporu ekonomickej, sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, základných práv a lepšieho života pre každého.


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Chceme vám ponúknuť alternatívny pohľad na dianie vo svete a na Slovensku, ktorý sa líši od toho, čo nám podsúvajú oficiálne zdroje. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *