30. mája 2024

Irónia – Chystá sa prevoz 10 medveďov k Bratislave

Irónia - Chystá sa prevoz 10 medveďov k Bratislave


👉 Snažíme byť s Vami neustále v kontakte. Sledujte nás tiež na telegrame👈


Podľa zdroja z ministerstva sa pripravuje prevoz 10 medveďov do priestoru Malých Karpát medzi Bratislavu a Pezinok. Ako experiment.

Dôvody?

1.V niektorých oblastiach, napr. na Poľane pri Detve, sú medvede premnožené, a preto trpia  nedostatkom priestoru a potravy, v niektorých úplne chýbajú. Ide preto o riešenie poskytujúce stresovaným medveďom na malom priestore väčší komfort a viac potravy v neobsadenom priestore.

2.Je zjavné, že najmä obyvatelia vidieckych oblastí nie sú priaznivo naklonení medveďom a požadujú ich silnú reguláciu. Tieto oblasti sú známe chovom veľkých stád dobytka, oviec a koní, preto často dochádza k stretom chovateľov s medveďmi. K tomu zároveň potrebujú aj dopestovať dostatok krmiva (obilia, kukurice, zemiakov, ovocia), čo láka medvede. Je preto zjavné, že vo vidieckych oblastiach si ľudia a medvede nerozumejú a požadujú ich silnú redukciu.

Naopak, obyvatelia veľkých miest, hlavne Bratislavy, Pezinka, Modry sú známymi ochrancami zvierat, s veľmi pozitívnym vzťahom k zvieratám. Preto je predpoklad, že medvede tu nájdu priaznivejšie prostredie pre svoj život a ľudia a medvede si tu lepšie porozumejú.  A môže prestať tlak na silné zredukovanie stavov tejto šelmy.

V tejto oblasti sa zároveň nechovajú veľké stáda domácich zvierat, takže by nedochádzalo ani k neželaným stretom a škodám.

Obyvatelia Bratislavy väčšinu svojho voľného času trávia vo veľkých nákupných centrách, v kaviarňach, im priestor Malých Karpát nie je až tak potrebný, je skôr potrebný pre našu najväčšiu šelmu – medveďa. Je to zrejmé aj z diskusií na túto tému na weboch, niektorí zdôrazňujú, že prečo by sa mali medvede likvidovať, oni aj tak trávia čas v kaviarňach. Z vyjadrení diskutujúcich aj ochranárov je preto zrejmé, že by nemalo dochádzať k nejakým veľkým problémom a tento experiment treba privítať.

Ak vraj bude experiment s prvotným prerozdelením úspešný, uvažuje sa aj o nasadení jedného páru do lužných lesov pri Dunaji, kde by našli dostatok priestoru a potravy, najmä bylinnej. Ale nie je jasné, ako by prijali rovinu a či by nezredukovali stavy bobrov, ktoré sa tu utešene rozmnožili. Podobne stavy labutí, divých kačiek a srniek. Pretože by sa dali očakávať návštevy medveďov aj v oblasti Malého a Veľkého Draždiaka v Petržalke.

Nuž, neviem, či si to dotyčný zdroj len vymyslel, alebo je to už hotová vec, ale rozhodne takéto opatrenie má svoju logiku. Pri lepšom priestorovom rozmiestnení by sa možno zistilo, že medvede vôbec nie sú premnožené a ich zredukovanie vôbec nie je potrebné.

milantal/JNS


Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc. Náš obsah nezamykáme.  Boj s liberálnou chobotnicou o právny štát po voľbách 2023 nekončí, práve naopak. Každý finančný príspevok sa ráta a pomáha nám pokračovať v našej práci. Ďakujeme