Harabin podáva trestné oznámenie na prokurátorov ÚŠP Lipšic, Nociar & Mikuláš, ktorí stoja za jeho obžalobou pre jeho názor na ruskú špeciálnu vojenskú operáciu

0

Štefan Harabin Mainstream slúži už len ako kabaret.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pred tým vo svojom rozhodnutí konštatoval, že v prípade obvinenia exministra spravodlivosti SR Štefana Harabina za schvaľovanie ruskej špeciálnej vojenskej operácie nemá problém, ale v prípade údajného hanobenia ukrajinského národa k trestnému činu nedošlo. Napriek tomu prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry nerešpektovali dokument im nadriadeného prokurátora. „Nerešpektovanie hierarchie nadriadenosti a podriadenosti v štruktúrach monokratickej prokuratúry je sabotovaním kontroly zákonnosti prípravného konania generálnym prokurátorom cez § 363 Tr. por. a marenie reálneho uplatňovania práv obvineným v celom rozsahu predpokladanom Trestným poriadkom, vrátane mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 Tr. por.,“ argumentuje Harabin vo svojom trestnom oznámení.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Nociar podal 1. 6. 2023 pod sp. zn. VII/2 Gv 53/1000-60 na Špecializovaný trestný súd Pezinok na mňa obžalobu i za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a) Tr. zák., evidovanú pod sp. zn. 1T/8/2023, i napriek tomu, že ste ako generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozhodnutí z 23. 2. 2023 pod sp. zn. IV/ Pz 97/22/1000-8 o mojom návrhu v intenciách § 363 Tr. por. jasne expressis verbis konštatovali, že tento trestný čin po objektívnej, ale ani po subjektívnej stránke v danej trestnej veci prítomný nie je, píše JUDr. Harabin vo svojom trestnom oznámení adresovanom generálnemu prokurátorovi SR.

„Navyše pre skutok umelo doplnený o následok vyjadrený slovami „hanobil ukrajinský národ, aby mohol byť nadkvalifikovný i ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a) Tr. zák., nebolo začaté trestné stíhanie vo veci podľa § 199 ods. 1 Tr. por. a do skutku o vznesení obvinenia ho vyšetrovateľ Kochlic dopísal až 16.05.2022,“ objasňuje exminister spravodlivosti.

Špeciálny prokurátor je námestníkom generálneho prokurátora, pripomína Harabin a dodáva, že prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.

„Kogentné právne normy bez najmenších pochybnosti stanovujú hierarchickú štruktúru usporiadania prokuratúry ako monokratického štátneho orgánu a nepripúšťajú iný právny záver ako ten, že prokurátori ÚŠP sú prokurátormi podriadenými špeciálnemu prokurátorovi a špeciálny prokurátor je ako námestník generálneho prokurátora jeho podriadeným prokurátorom.

Princíp monokracie prokuratúry potvrdil (pri určení zákonnej  povinnosti zdržanlivosti vyjadrovania prokurátora) i disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (ďalej „NSS“) v rozhodnutí sp. zn. 32D/20/2021 z 20.05.2022, ktorým uznal za vinného Lipšica z disciplinárneho previnenia. Disciplinárny senát NSS v súvislosti s podriadeným vzťahom špeciálneho prokurátora voči generálnemu prokurátorovi uviedol, že „…pri názorovej polemike sa uplatní ten záver, ktorý vyplýva z právneho aktu nadriadeného prokurátora“…Vzhľadom na to, že v čele sústavy orgánov prokuratúry stojí generálny prokurátor, budú to jeho právne akty v konkrétnych veciach, resp. riadiace akty vo všeobecnosti, ktoré konečným, prípadne aj záväzným spôsobom upravia príslušné otázky“,“ vysvetľuje Harabin.

Viac v dokumente:

Na bývalého ministra spravodlivosti SR a niekdajšieho dlhoročného šéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina boli podané viaceré trestné oznámenia zo strany poslancov NR SR, napríklad Juraja Šeligu, Andreja Stančíka, Kristiána Čekovského, Jána Benčíka alebo Ondreja Dostála.

Dôvodom je status, ktorý napísal po spustení špeciálnej vojenskej operácie vlani vo februári, v ktorom konanie ruského prezidenta Vladimira Putina obhajoval s tým, že vojenské reakcia bola oprávnená reakcia na genocídu páchanú banderovcami a neonacistami na vlastných obyvateľoch od roku 2014.

Úrad špeciálne prokuratúry (ÚŠP) podal 1. júna 2023 v tejto súvislosti na JUDr. Štefana Harabina obžalobu.

„Je historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí so súhlasom Západu zavraždili takmer 15-tisíc civilistov, len preto, že boli Rusi. Teraz ide o osloboditeľskú misiu Ruska na Ukrajine v smere denacifikácie od Hitlerových pohrobkov a banderovcov v riadiacich štruktúrach. Rusko vojnu nikdy nezačína, Rusko vojny vedené proti nemu vždy iba končí v centre agresora,“ vysvetlil Harabin nedávno svoje vyjadrenie ohľadne schvaľovania špeciálnej vojenskej operácie.

Exminister spravodlivosti SR začiatkom júla upozornil, že Bezpečnostná rada OSN neoznačila ruskú špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine ako akt agresie.

„Nociar mi obžalobou kladie za vinu, že som verejne schvaľoval zločin agresie podľa RŠMTS v znení jeho Dodatku, ktorého sa mal dopustiť prezident Ruskej federácie („ďalej len RF“) v súvislosti so spáchaním aktu agresie RF na Ukrajine. Táto konštatácia je zjavne lživá, lebo nejde o zločin agresie. Bezpečnostná rada OSN (ďalej len „BR OSN“) v zmysle čl. 39 Charty OSN neoznačila špeciálnu vojenskú operáciu („ďalej len ŠVO“) na Ukrajine ako akt agresie,“ uvádza Harabin vo vyjadrení k výzve Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo dňa 05.06.2023.

Niekdajší šéf rezortu spravodlivosti chce obžalobu Lipšicovej prokuratúry využiť a následným súdnym procesom poukázať nielen na to, že Rusko nie je agresor, ale aj na skutočnosť, že justičné orgány sa na Slovensku dopúšťajú svojvôle a sloboda slova je v ohrození.

„Tento súdny proces chcem využiť a dokázať, že Rusko nie je agresor, že justičné orgány sa na Slovensku dopúšťajú svojvôle a sloboda slova je v ohrození,“ uviedol Harabin

Zdroj: Info Vojna

Upozornenie: Tento článok je výlučne názorom jeho autora. Články, príspevky a komentáre pod príspevkami sa nemusia zhodovať s postojmi portálu JNS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *