Čaputovej vláda ide bojovať sama proti sebe. Vyhlásila ostrý boj s dezinformáciami.

0

SLOVENSKO: Transparentné a bezproblémové voľby, boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, ako aj vnútorný poriadok, rozhodný boj s kriminalitou a pokračovanie v zápase o očistu verejného života sú prioritami vlády Ľudovíta Ódora. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády, ktoré kabinet schválil v pondelok.

Voľby v štandardnom režime

„Voľby na Slovensku už desaťročia prebiehajú v štandardnom režime bez možnosti akokoľvek ovplyvňovať výsledky. Ani nadchádzajúce predčasné parlamentné voľby nebudú výnimkou,“ deklaruje vláda. Okrem organizačného zabezpečenia volieb garantuje aktívnu, priebežnú a trpezlivú komunikáciu jednotlivých krokov pri príprave volieb smerom k širokej verejnosti.

Prepojenia štátu, organizovaného zločinu a politických kruhov považuje vláda za neprípustné. Vyslovila podporu nezávislému vyšetrovaniu citlivých káuz. Slovenská spoločnosť je podľa vlády od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej traumatizovaná.

„Budeme dôsledne dodržiavať zákon, Trestný poriadok, to znamená procesné predpisy. Na tom mi bude veľmi záležať. A budem sa usilovať, aby sa používali pri donucovacej moci štátu primerané prostriedky. Ale na druhej strane, nezriekneme sa použitia donucovacích prostriedkov, keď si to boj so zločinnosťou, aj zločinnosťou bielych golierov, bude vyžadovať,“ uviedol minister vnútra Ivan Šimko.

Boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami

Zdôraznil tiež význam boja s hybridnými hrozbami a dezinformáciami. Ako vysvetlil, týka sa hrozieb pochádzajúcich najmä zo zahraničia, ale aj cielených kybernetických útokov.

K strednodobým prioritám patrí podľa kabinetu spoľahlivá a bezpečná prevádzka kritickej bezpečnostnej infraštruktúry štátu. „Modernizácia systému kritickej infraštruktúry, zabezpečenie prevádzky vládneho cloudu, dostatočných kapacít a dostupnosti služieb je kľúčové,“ uvádza vo vyhlásení. Súčasťou priorít je aj trvalé zabezpečenie bezporuchovej prevádzky komunikačných a lokalizačných služieb pre políciu a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému.

Vláda chce tiež zabezpečiť funkčnosť infraštruktúry Národného personalizačného centra (NPC), ktoré zabezpečuje vydávanie dokladov. „Plánujeme budovať a rozvíjať technické spôsobilosti zamerané na bezpečnostné operačné centrá zaoberajúce sa odhaľovaním a riešením kybernetických bezpečnostných incidentov, monitoringom a dohľadom nad infraštruktúrou a informačnými systémami ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci,“ avizuje.

Zámerom je aj stabilizácia personálnych kapacít Policajného zboru a ďalších bezpečnostných a záchranných zborov v štátnej službe. V tejto súvislosti chce kabinet prehodnotiť systém ich platových náležitostí.

Cieľom vlády je tiež pokračovať v rozvoji dostupnosti služieb, digitalizácie a podpore strategických investícií. „Vláda zabezpečí podporu pre mimoriadne investície optimalizáciou kapacít okresných úradov a zdynamizovaním príslušných procesov. Bude pokračovať v zlepšovaní dostupnosti služieb občanom SR, EÚ a tretích krajín, budovaním klientskych centier, optimalizáciou procesov a materiálno-technického zabezpečenia,“ deklaruje vo vyhlásení.

V rámci strednodobých priorít sa minister prihlásil aj k zámeru vlády koncepčne pripraviť reformu verejnej správy.

ZDROJUpozornenie: Tento článok je výlučne názorom jeho autora. Články, príspevky a komentáre pod príspevkami sa nemusia zhodovať s postojmi portálu JNS.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *